İstifadəçi:54310amil

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
                        Latın dili
                      Latın dili!
                      Hər sözündə dünya boyda yük daşıyır ,
                      Latın dili!
                      Millət ölüb, dil yaşıyır.
                      "Ana" deyən, "torpaq" deyən, "Vətən" deyən 
                      yox bu dildə.
                      Ancaq yenə yaşar bu dil.
                      Sabah bizim ərzimizin
                      Sərhədindən o yana da
                          Qoşar bu dil.
                      Bəlkə... bütün ulduzlar
                          gəzər bu dil.
                      Döyüşlərdə zəfər çalıb
                      Ölən ərə bənzər bu dil.
                      Vətəni yox, 
                      Milləti yox.
                      Yaşar özü .
                      Elmlərin təməlidir
                      Əvvəl sözü, axır sözü
                      Kim deyir ki, ölüdür bu?
                      Həkimlərin, 
                      Alimlərin,
                      Loğmanların dilidir bu.
                      Bu dil ilə hesablanır ay da, il də.
                      Çiçəklərin,
                      Böcəklərin,
                      Küləklərin ,
                      Fələklərin,
                      Adlarını yazın alim
                          Ölü dildə
                      Kim deyir ki, ölüdür bu? 
                      Ölülərin dili deyil,
                      Dirilərin dilidir bu.
                      Atlantika sahilində
                      Coşa-coşa,
                      Daşa-daşa:
                      -Mən azadam, mən xöşbəxtəm,-
                      Deyir natiq yad dilində.
                      Söylə, natiq,
                      İndi nəyə inanaq biz-
                      Qulağamı,
                      Ya gözəmi?
                      Əmələmi, 
                      Ya sözəmi?
                      "Mən azadam, müstəqiləm" sözlərini
                      Öz dilində deməyə də
                      İxtiyarın yoxsa əgər, 
                      De kim sənə azad deyər?...
                      Komalarda dustaq olub 
                          ana dilin?
                      Böyük-böyük məclislərdə
                      İtirilib ilim-ilim?..
                      İclaslarda bir kəlməsi, sözü yoxdur.
                      Bəlkə... onun böyük, rəsmi məclislərə
                      Çıxmaq üçün üzü yoxdur?
                      ...Sən dərdə bax,
                      Vətən də var, 
                          Millət də var,
                          Ancaq onun dili yoxdur.
                      Elə bil ki,
                      Güzgü kimi, hamar, şəffaf royalın var
                          dili yoxdur...
                      İndi söylə,
                      Hansı dilə ölü deyək?
                      Vətən varkən,
                      Millət varkən,
                      Kiçik, yoxsul komalarda
                          dustaq olan bir diləmi?
                      Yoxsa uzun əsrlərdən
                          keçib gələn,
                      Xalqı ölən,
                      Özü qalan bir diləmi?
                                           
                                     
                                            Bəxtiyar Vanabzadə