Üzümçülük/Üzüm tənəklərinin zərərvericiləri/Üzüm yarpaqbükəni

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Üzümçülük/Üzüm tənəklərinin zərərvericiləri

../

Üzüm yarpaqbükəni kəpənəkdir, üzümə isə tırtılları ziyan vurur. Bu kəpənəyin 20-30 mm uzunluğu olub qanadlarının bir cüt zolağı vardır. Il ərzində bir nəsl verir və tırtılların 40-50 gündən sonra son yaşa çatır, pup halına keçib qışlayır. Pupdan kəpənək əmələ gəlməsi 20-25 gün çəkir. Yazda temperatur yüksələn zaman pupların qışladıqları yerlərdən kəpənəklər çıxırlar və iyun ayında cütləşirlər, gözcük və yarpaqların üzərinə yumurta qoyurlar. Normal şəraitdə 10-12 günə yumurtalardan çıxan tırtıllar isə çiçəkləri, salxımların gilələrini yeyib zədələyirlər.

Üzüm yarpaqbükəninə qarşı mübarizə qaydası, salxım yarpaqbükəninə qarşı aparılan mübarizə kimidir.