Üzümçülük/Üzüm tənəklərinin zərərvericiləri/Fır gənəciyi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Üzümçülük/Üzüm tənəklərinin zərərvericiləri

../

Fır gənəciyi zərərverici gözlə çətin seçilir. Havalar istiləşən zaman, təxminən mayın birinci-ikinci ongünlüyündə fır gənəcikləri yarpaqların üst tərəfində qabaqlar, alt tərəfində isə ağ rəngli çuxurlar əmələ gətirir. Fır gənəcikləri bu çuxurda yaşayıb bir neçə nəsil verir.

Aqrotexniki mübarizə kimi yaşıl budama vaxtında aparılmalı zədələnmiş yarpaqlar əl ilə qoparıb atılmalıdır.

Tənəyin vegetasiya fazasında 0,1-0,2 faizli Raqor preparatından 2-3 dəfə istifadə olunmalıdır.