Üzümçülük/Üzüm tənəklərinin zərərvericiləri/Tor gənəciyi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Üzümçülük/Üzüm tənəklərinin zərərvericiləri

../

Tor gənəciyi əsasən, torpaqda rütubət, havada isə istilik (quruluq) yüksək dərəcədə olduqda daha sürətlə inkişaf edir. Gənəcik tənəyin çoxillik hissəsinin qabığı altında qışlayır.

Tor və fır gənəciklərinin zədələdiyi tənəklərdə şəkərlilik 2-3 faiz aşağı olur. Zədələnən tənəklərin yarpaqları eybəcər forma alaraq tökülür.

Aqrotexniki mübarizə kimi yaşıl budama və bağlama aparılmalıdır. Kimyəvi mübarizə kimi yazda zoğlar 7-12 sm 3-5 yarpaq açıldıqda 0,1 faizli Raqor və tiofosla mübarizə aparılmalıdır.