Üzümçülük/Üzümlüklərin salınması/Tingin və çubuğun basdırılma dərinliyi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Üzümçülük/Üzümlüklərin salınması

../


Torpaq iqlim şəraitindən, sortun bioloji xüsusiyyətlərindən və tətbiq olunan aqrotexnikadan asılı olaraq, ting və çubuğların əkilmə dərinliyidə müxtəlifdi. Yəni qışı şaxtalı, yazı və yayı quraq keçən zamanlarda tinglər adətən dərin basdırılmalıdır.

Öz kökü üstə olan tinglər calaq tinglərə nisbətən şaxtaya davamsız olduğundan daha dərinə basdırılmalıdır. Tinglər və çubuqlar torpağın tipindən asılı olaraq 50-55 sm və ya 65-70 sm, calaq tinglər isə calaqaltılarının şaxtaya davamlılığından asılı olaraq 45-50 sm dərinlikdə basdırılmalıdır.