İlham Ələkbərov/Biblioqrafiya/Kitabları və monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ İlham Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Sərbəstyaşayan infuzorların atlası (Kinetofragminophora, Colpodea, Olygohymenophora, Polyhymenophora). “Borçalı”, 2005, Bakı. 310 s.
  2. Azərbaycanın sərbəstyaşayan infuzorları (ekologiyası, zoocoğrafiyası, praktiki əhəmiyyəti). Bakı, 2012; 520 s.