İnformasiya hücumları/Ədəbiyyat

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
İnformasiya hücumları

  • Агаев Б.С., Алиев Т.С. Анализ безпроводных сетевых технологий для распределенной обработки информации. Баку: İnformasiya Texnologiyaları, 2007, 238 с.
  • Ələkbərova İradə. İnternet mühitində informasiya qarşidurmasinin bəzi üsul və vasitələri, AzTU-nun “Elmi əsərlər” jurnalı, Bakı, Azərbaycan, №1, 2010, səh. 17-20
  • Alakbarova Irada. Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ), Volume I, September 12-14, 2012, pp. 119-120
  • Алекперова И.Я., Comparative analysis of information attacks in Internet / журнал «Информационные технологии и компьютерная инженерия», Украина, Винница, №3 (19), 2010, стр. 81-87
  • Алекперова И.Я., О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях / «Информационное общество», №3, М.: 2012, стр. 31-38