Məzmuna keç

İradə Ələkbərova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ İradə Ələkbərova/Biblioqrafiya

../
 1. Алекперова И.Я. Опыт создания корпоративной информационной системы "Кадры" / Махмудова Ш.Д., Касумова Р.Т., 2003, Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике. Международная конференция. Владикавказ., с. 36-39.
 2. Алекперова И.Я. Основные принципы создания корпоративной информационной системы / Махмудова, Ш.Д., Касумова Р.Т., 2004, V Всероссийская школа-семинар "Прикладные программы управления макросистемами". Тезисы докладов. А., 2004, с. 101-104.
 3. Алекперова И.Я.,Многомерная модель данных в MS SQL SERVER 2000 // Алгулиев Р.М., Касумова Р.Т. IX Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, Туапсе, 2004, стр. 28-29.
 4. Ələkbərova İ.Y., “Kadrlar” Korporativ informasiya sisteminin Microsoft SQL Server-ə kecirilməsi /Qasımova R.T., “İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya Texnologiyalarının müasir problemləri ” II Respublika elmi konfransının əsərləri, I çild. Bakı, 26-28 oktyabr, 2004, səh.151-154.
 5. Алекперова И. Я., Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах / Алгулиев, Р. М., Касумова Р. Т., Материалы Четвертой Международной научно-практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем» г. Новочеркасск, 26 май 2006 г. cтр 58-59.
 6. Ələkbərova İ.Y. Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların yerinə yetirilməsi / Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., “Kibernetika və informatika problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. 24-26 oktyabr 2006-cı il, səh.71-72.
 7. Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Касумова Р.Т., Коллективное знание в Интернете / Шестая международная конференция "Интернет - Образование - Наука -2008". Том 1. Винница. 2008. cтр. 5-7
 8. Алекперова И.Я., Учебный инновационный центр в образовательном пространстве / Касумова Р.Т., Материалы Шестой Международной научно-технической конференции „Интернет – Образование –Наука - 2008” г.Винница, Украина, 7 – 11 октября 2008 г, c. 93-94.
 9. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsinin dövlətlərin informasiya mühitinə təsiri haqqında / “Elektron hökümət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq konfrans, AzTU, Bakı, Azərbaycan, 2010.
 10. Алекперова И.Я., Информационные атаки как эффективные действия во время информационных войн в сети интернет / INTERNET EDUCATION SCIENCE -2010, New Informational and Computer Technologies in Education and Science, UKRAINE, VINNYTSIA, VNTU, September 28-October 3, 2010. pp. 38-41.
 11. Ələkbərova İ.Y., İnformasiya müharibəsinin dövlətin informasiya mühitinə təsiri problemləri / “Elektron hökümət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq konfrans, Bakı, 26-28 aprel, 2010, səh. 146-148.
 12. Ələkbərova İ.Y., İnternet mühitində sosial şəbəkələr və müstəqil təhsildə onlarin rolu / “Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” mövzusunda elmi-praktik konfrans, Az.DPU, Bakı, 18-19 iyun, 2010, səh. 38-40.
 13. Alakbarova I.Y., Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment / IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ), Volume I, September 12-14, 2012, pp. 119-120
 14. Ələkbərova İ.Y., Azərbaycan dilinin qorunmasında Vikipediyanın rolu haqqında / “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika Elmi Konfransı materialları, Sumqayıt, 27-28 noyabr, 2012, səh. 209-211.
 15. Ələkbərova İ.Y. Viki-məqalələrdə informasiyanın düzgünlüyünün təyin edilməsinin bəzi üsulları haqqında / “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika Elmi Konfransı materialları, Sumqayıt, 27-28 noyabr, 2012, səh. 204-206
 16. Ələkbərova İ.Y. Vikipediya ensiklopediyasında Azərbaycan həqiqətləri və milli-mənəvi dəyərlərin təsbit olunması və inkişafında alimlərin vəzifələri haqqında / “Elektron elm problemləri” üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransın materialları, 15-16 noyabr, 2012, səh. 41-42
 17. Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik tədqiqatlarin informasiya təhlükəsizliyində rolu / İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublikaelmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may, 2013, səh.109-112
 18. Ələkbərova İ.Y. İnformasiya bolluğu informasiya müharibəsinə qarşi bir vasitə kimi / İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublikaelmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may, 2013, səh.56-59
 19. Alıquliyev R.M. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlasnmasi metodu / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4-5 dekabr, 2014, səh.146–147.
 20. Ələkbərova İ.Y.Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 14 may 2015, 82-85
 21. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə big data problemləri və onlarin həlli yollari / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s. 36-39
 22. Алакпарова И.Я. Перспективы внедрения вики-технологий в современные библиотеки / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15 aprel 2016, səh. 127-130
 23. Ələkbərova İ.Y. Viki Texnologiyalarin Elektron Tibdə Tətbiqi / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 aprel 2016, səh. 121-123.
 24. Ələkbərova İ.Y. STaaS xidmətləri və viki-layihələr: oxşar və fərqli cəhətləri / “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi–praktiki problemləri” I Respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017, səh. 294–297
 25. Ələkbərova İ.Y. Semantik MediaWiki proqraminin imkanlari haqqinda / “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi–praktiki problemləri” I Respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017, səh. 54–56
 26. Ələkbərova İ.Y., Hənifəyeva Z.R. Proqram təminatında lisenziyalaşdırma problemləri / “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi–praktiki problemləri” I Respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017, səh. 315–318
 27. Əliquliyev R.M., Kazımov T.H., Ələkbərova İ.Y. Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu / "İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri" III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 8 dekabr, 2017, səh. 24-27