İradə Ələsgərova/Biblioqrafiya/Mənbələr

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
İradə Ələsgərova/Biblioqrafiya

 • Əntiqə Rəşidqızı. Ürəyimdə qalan arzum (İradə Ələsgərovanın 50 illik yubileyinə) // "Qarabağ" qəzeti ¹21 (374), 15-28 dekabr 2006, s.15.
 • Azərbaycan nəşriyyatının istehsalat şöbəsinin rəisi İradə Ələsgərovanın 50 illik yubileyi münasibəti ilə təbriknamə // “Zəfər qalası” ¹10 (042), 17 noyabr 2006.
 • Elmira Həsənqızı. Yüksələn dövlətimiz. (kitab Azərbaycan dölətçiliyinin inkişafında rolu, əməyi, zəhməti olmuş İradə Ələsgərova kimi şəxsləri cəmiyyətə təqdim edib tanıdır) // Bakı: Adiloğlu, 2010. - 420 s.
 • "Kitabxanaşünaslıq-informasiya və nəşriyyat işinin müasir problemləri” mövzusunda elmi seminar: - Bakı-2012. Əlyazma kitablarımızın tərtibat xüsusiyyətləri (İradə Ələsgərovanın Bakıda keçirilən respublika səviyyəli seminarda dinlənilən mühazirəsi haqqında) (Bizim söz: Ədəbi-publisistik qəzet, ¹ 02, may 2012)
 • "Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı" (azərb.). Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. 20 iyul 2015, 16:15. İstifadə tarixi: 8 may 2016.
 • Günel. "Kitabın bədii və texniki tərtibatı" işıq üzü görüb. (İradə Ələsgərovanın "Kitabın bədii və texniki tərtibatı" adlı adlı dərs vəsaitinin müsbət məziyyətləri haqqında resenziya) // "525-ci qəzet¹122 (3678), 12 aprel 2010, s.7.
 • Yeni dərs vəsaiti. (İradə Ələsgərovanın "Kitabın bədii və texniki tərtibatı" adlı ali məktəblər üçün dərs vəsaitinin müsbət məziyyətləri haqqında resenziya) // “Şuşa” ¹10 (76), 31 may 2010, s.8.
 • А.Родионов Azərbaycan nəşriyyatının Baş texnoloqu İradə Ələsgərovanın 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbriknamə // “Vışka” ¹46 (20157), 25 noyabr 2016, səh.16.
 • Azərbaycan kitabının tərtibat tarixi haqqında yeni əsər // Azərbaycan qəzeti ¹145 (6999), 08 iyul 2015, s.8.
 • Aqşin Babayev. Kitab haqqında kitab // Xalq qəzeti ¹161 (27964), 30 iyul 2015, s.8.

Zülfüqar Şahsevənli. Azərbaycan kitabının minillik tərtibat tarixi // Respublika qəzeti ¹120 (5281), 06 iyun 2015, s.15.

 • Hikmət Məlikzadə. Kitabçılıqla bağlı sanballı elmi-təcrübi tədqiqat işi // "525-ci qəzet ¹120 (4376), 07 iyul 2015, s.7
 • Şakir Albalıyev. Milli Mətbuatımızın 140 illiyinə dəyərli töhfə // Kredo: müstəqil ictimai-siyasi publisistik qəzet ¹ 28 (836), 10 iyul 2015, s.6.
 • Ənvər Məşədiyev. Yüksək mükafata layiq əsər // Ədalət qəzeti ¹ 126 (4632), 16 iyul 2015, s.3.
 • Aqşin Babayev. Kitab sənətinin yorulmaz fədaisi // "Respublika gəncləri" qəzeti ¹50 (666), 10 oktyabr 2015, s.8
 • Rəşad Rzalıoğlu. Kitablar haqqında kitab və ya elm kitabdan başlanır... // "Şərq" qəzeti ¹200, 31 oktyabr 2015, s.1
 • Mais Hacıyev. Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin yaradıcıları // "Respublika gəncləri" qəzeti ¹70 (681), 01 aprel 2016, s.10-12.

Azərbaycan kitabının minillik tərtibat tarixi // Respublika qəzeti ¹99 (5550), 10 may 2016, s.7 Nəsir Əhmədli. Azərbaycan kitabçılığının tədqiqinə dəyərli töhfə (İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Ali Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında rəy) // "525-ci qəzet" №45 (4541), 10 mart 2016, s.8 Şəddat Cəfərov. Dövlət mükafatına təqdim olunan əsər (İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Ali Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında rəy) // "Respublika" qəzeti №56 (5507), 12 mart 2016, s. 7. Mais Hacıyev. Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin yaradıcıları (İradə Ələsgərovanın əmək fəaliyyəti - mühəndis, mütəxəssis-ekspert, pedaqoq və tədqiqatçı alim kimi. Müsahibə) // "Respublika gəncləri" qəzeti № 70 (681), 01 aprel 2016, s.10-12. Ənvər Məşədiyev. Yüksək mükafata layiq əsər: İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Ali Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında rəy, səh.397-401. // “İllərin axarında” B.: Ləman NP MMC, 2016, 552 s. Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı (Dövlət mükafatına təqdim olunmuş əsərlər: İradə Ələsgərova "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi") //"Azərbaycan" qəzeti №90(7234),28 aprel 2016,s. 2. Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı (Ali Dövlət mükafatına təqdim olunmuş əsərlər: İradə Ələsgərova "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi") // "Xalq" qəzeti № 90 (28183), 28 aprel 2016, s. 2. Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının məlumatı (Dövlət mükafatına təqdim olunmuş əsərlər: İradə Ələsgərova "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi") // "Respublika" qəzeti №90 (554), 28 aprel 2016, s. 9. Mahmud Mahmudov. Dəyərli tədqiqat əsəri (İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Ali Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında rəy) // "Yeni təfəkkür" qəzeti №13 (467), 15 aprel 2016, s.4. AMEA MEK-da İradə Ələsgərovanın AR Dövlət mükafatına təqdim olunmuş “Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi” adlı monoqrafiyasının müzakirəsi olub. Bakı, AZƏRTAC, www.science.qov.az., info@mek.az , 5.05.2016, 17:40. Şəfəq Nasir. Azərbaycan kitabının minillik tərtibat tarixi (İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Ali Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında rəy) // “Respublika” qəzeti №101 (5552), 12 may 2016, s.6. Aygün Səfərova. Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi (İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında rəy) // “İki sahil” qəzeti №83 (6606), 11 may 2016, s.23. AMEA-da “Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi” adlı monoqrafiyanın müzakirəsi olub (İradə Ələsgərovanın "Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı monoqrafiyasının Ali Dövlət mükafatına təqdim olunması haqqında) // “Səs” qəzeti №84 (5072), 12 may 2016, s.12. Kitab Klubunda Dövlət mükafatına təqdim olunmuş “Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi” adlı monoqrafiyanın müzakirəsi olub. http://vetenim.info/zimşaz. Bakı,15.05.2016 Kitabın bədii və texniki tərtibat tarixi (İradə Ələsgərovanın "Kitabın bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı dərs vəsaiti haqqında məlumat) // Azərbaycan jurnalı¹ 6, 2010, s.191 Məhəmməd Nərimanoğlu. Kitabın forması ilə məzmunu bir-birini tamamlamalıdır.(İradə Ələsgərovanın "Kitabın bədii və texniki tərtibat tarixi" adlı dərs vəsaitinin müsbət keyfiyyətləri haqqında) // Azərbaycan qəzeti¹ 178 (5579),17 avqust 2010, s.8. Tofiq Abdullayev. Oxuduğun kitab... Onun tək məzmunu deyil, bədii və texniki tərtibatı da gözəl olmalıdır (İradə Ələsgərovanın"Kitabın bədii və texniki tərtibatı" adlı dərs vəsaitinin müsbət məziyyətləri haqqında resenziya) // Ədalət qəzeti,14 sentyabr 2010, s.3. Natella Asena. Kitabın bədii və texniki tərtibatı. (İradə Ələsgərovanın eyni adlı dərs vəsaitinin müsbət məziyyətləri haqqında resenziya) ( “Zəfər qalası” ¹ 07-08 (153-154), 8 iyun 2012, s.1, 5. Aygün / Miskin məzmunu «qışqıran» tərtibatla gizlətmək kitab tərtibatı prinsiplərinə yaddır - Müəllif fikri (İradə Ələsgərovanın"Kitabın bədii və texniki tərtibatı" adlı ali məktəb dərsliyi haqqında) // Olaylar qəzeti 13 iyul 2012. Kitabın bədii və texniki tərtibatı. (İradə Ələsgərovanın "Kitabın bədii və texniki tərtibatı" adlı dərs vəsaiti haqqında məlumat) // "Ulu məkan" qəzeti ¹03 (38), iyun-iyul 2012, s.14