İradə Ələsgərova/Biblioqrafiya/Seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ İradə Ələsgərova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. 2012 - "Kitabxanaşünaslıq-informasiya və nəşriyyat işinin müasir problemləri” mövzusunda elmi seminar: Əlyazma kitablarımızın tərtibat xüsusiyyətləri (İradə Ələsgərovanın seminarda dinlənilən mühazirəsi haqqında rəy) (Bakı, Bakı Dövlət Universiteti, “Bizim söz” ¹ 02, may 2012).
  2. 2012 - "Kitabxanaşünaslıq-informasiya və nəşriyyat işinin müasir problemləri” mövzusunda elmi seminar: Azərbaycan kitabının bədii-texniki tərtibat məsələləri və inkişaf perspektivləri (İradə Ələsgərovanın Bakıda keçirilən seminarda dinlənilən mühazirəsi haqqında rəy)(“Respublika”qəz. ¹256 17.11.2012 və “Zəfər qalası” ¹21-22, 26.12.2012)
  3. 2015 - ” Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat məsələləri” mюvzusunda elmi seminar: (İradə Ələsgərovanın dissertasiyanın müdafiəsindən əvvəl Bakıda - BDU-da keçirilən seminarda mühazirəsi dinlənilmiş, seminar iştirakçıları məruzənin məziyyətlərini qeyd edib müsbət rəy bildirmişlər) (“Respublika”qəz.¹ 120 (5281), 06 iyun 2015, s.15.
  4. 2010 – "Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar" mövzusunda elmi konfrans: ”Azərbaycan əlyazma kitabının tərtibat xüsusiyyətləri” (Bakı, Bakı Dövlət Universiteti,10-11 oktyabr 2011, səh. 99-102).
  5. 2012 - "Kitabxanaçılıq-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” mövzusunda elmi konfrans: "Müstəqillik dövründə Azərbaycan kitabının tərtibatı və inkişaf perspektivləri (1991-2010-cu illər)" (Bakı Dövlət Universiteti, səh.103-104).
  6. 2012 - “Современные проблемы гуманитарных и естественных наук” mövzusunda elmi konfrans: “Некоторые вопросы оформление книг в Азербайджане” (Moskva, изд-во “Спецкнига”, стр.166-173).