İradə Hüseynova (tarixçi)/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ İradə Hüseynova (tarixçi)/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Qafqaz xalqlarının tarixinə dair ümumi kurs proqramının (Bakı, 1998), 25 s.
 • Qafqaz xalqlarının tarixinə dair ümumi kurs proqramının (dərs vəsaiti) (Bakı, 1999), 86 s.
 • "Dövlətçilik naminə" (Bakı, 2001), 287 s.,
 • "Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi" (Bakı, 2003; Azərbaycan, rus və ingilis dillərində),110 s.
 • "Müstəqilliyimizin təminatçısı" (Bakı, 2003), 504 s.
 • "Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu" (Bakı, 2004),472 s.
 • "Гейдар Алиев – от политического руководителя к общенациональному лидеру" (Bakı, 2005), 504 s.
 • "Qafqaz xalqlarının tarixi" (Bakı, 2006), 604 s.
 • "Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi" (Bakı, 2008), 672 s.
 • "Qafqaz tarixi ensiklopediyası"nın (Bakı, 2010), 956 s.
 • Tarix Zaman Düşüncələr. Çoxcildli əsər - IV cilddə (Bakı, 2016-2020), 512 s.
 • Qafqaz xalqlarının tarixinə dair ümumi kurs proqramlarının (Bakı, 1998; 2014),168 s.
 • Введение в Кавказоведение. (Баку, 2014) 64 с.
 • "Qafqazın siyasi sistemi" (Azərbaycan və rus dillərində, Bakı, 2016), 28 s.
 • Политическая система стран Кавказа. Учебная программа для подготовки бакалавров. (Баку, 2016) 36 c.
 • "Qafqazın xarici siyasəti" (Azərbaycan və rus dillərində, Bakı, 2016), 28 s.
 • Внешняя политика Кавказа. Учебная программа для подготовки бакалавров. (Баку, 2016), 32 c.
 • "Qafqaz və Yaxın Şərqin ərəb ölkələri" (Azərbaycan və rus dillərində, Bakı, 2016),16 s. 
 •  Кавказ и aрабские страны Ближнего Востока. Учебная программа для подготовки бакалавров.(Баку, 2016), 20 с.
 • "Актуальные проблемы истории народов Кавказа" (Баку, 2017), 25 s.
 • Magistr hazırlığı üçün "İlham Əliyev və müasir dövrdə Qafqazda əməkdaşlığın inkişafı" tədris proqramı.(Bakı, 2017), 23 s.
 • "История народов Кавказа" (с древнейших времен до наших дней), (Баку, 2018), 1248 с.