İtalyanca-Azərbaycanca danışıq kitabı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar

bamondi

İtalyanca bəzi sözlər[redaktə]

 • sì - bəli
 • no - xeyir
 • ciao - salam
 • grazie - təşəkkür edirəm
 • prego - xahiş edirəm və ya dəyməz
 • Come stai - necəsən
 • Bene - yaxşı
 • Ci vediamo dopo! - görüşərik
 • Per favore - zəhmət olmasa
 • Mi scusi - bağışlayın
 • Buonanotte - gecəniz xeyirə qalsın
 • Buongiorno - sabahınız xeyir
 • Buonasera - axşamınız xeyir
 • Arrivederci - sağlıqla qalın
 • Ti amo - səni sevirəm
 • Per me - mənim üçün
 • Perché - niyə və ya çünki
 • Caldo - istilik
 • Freddo - soyuq
 • L’uomo - kişi
 • La donna - qadın
 • Il figlio - oğul ( övlad )
 • La figlia - qız ( övlad )
 • Il fratello - qardaş
 • La sorella - bacı
 • Il padre - ata
 • La madre - ana
 • Il nonno - baba
 • La nonna - nənə
 • Lo zio - əmi
 • La zia - xala
 • La casa - ev
 • Il tavolo - masa
 • La finestra - pəncərə
 • La porta - qapı
 • L’amico - ylodaş
 • L’amore - eşq
 • La canzone - mahnı
 • Italia - İtaliya
 • L’italiano - italyan dili
 • Azerbaigian - Azərbaycan
 • Azeri - azəri dili
 • Come - nasıl
 • Fiore - gül

Rəqəmlər[redaktə]

 • 1-uno(una)
 • 2-due
 • 3-tre
 • 4-quattro
 • 5-cinque
 • 6-sei
 • 7-sette
 • 8-otto
 • 9-nove
 • 10-dieci
 • 11-undici
 • 12-dodici
 • 13-tredici
 • 14-quattordici
 • 15-quindici
 • 16-sedici
 • 17-diciassette
 • 18-diciotto
 • 19-diciannove
 • 20-venti
 • 21-ventuno
 • 22-ventidue
 • 23-ventitre
 • 24-ventiquattro
 • 25-venticinque
 • 26-ventisei
 • 27-ventisette
 • 28-ventotto
 • 29-ventinove
 • 30-trenta
 • 31-trentuno
 • 32-trentadue
 • 40-quaranta
 • 50-cinquanta
 • 60-sessanta
 • 70-settanta
 • 80-ottanta
 • 90-novanta

Qeyd edək ki, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 və 90 adları "a" ilə bitir. 21, 31, 41, 51 və s. Kimi nömrələr yaratmaq üçün "a" (məsələn, ottanta 80) çıxarmaq və "uno" (ottant- + uno = ottantuno) əlavə etmək lazımdır. Digər nömrələr yaratmaq üçün (20-dən 90-a qədər) qayda sadədir: 56 demək, "cinquanta" (50) + "sei" (6)!

 • 100 - cento

101 ilə 110 arasında rəqəmlər yaratmaq üçün yalnız "100" və nömrələrin qalan hissəsini əlavə edin.

 • 200 - Duecento

200-dən 900-ə qədər nömrələr yaratmaq üçün 1-dən 9-a, sonra isə "cento" (100) nömrələrini əlavə edin.

 • 1000 - mille
 • 2000 - duemila
 • 10.000 - diecimila
 • 25.000 - venticinquemila
 • 100.000 - centomila

Qeyd edək ki, 2000-ci ildən etibarən minlikləri " mille " ilə deyil, " mila " ilə ifadə edirik. "duemille", "diecimille", "centomille" deyil, "duemila", "diecimila", "centomila" kimi.

 • 1.000.000 - Un milione
 • 1.000.008 - Un milione e otto ("e" = "və")

Mövsümlər[redaktə]

 • La Primavera - Bahar
 • L'Estate - Yay
 • L'Autunno - Payız
 • L'Inverno - Qış

Həftənin günləri[redaktə]

 • Lunedì - Bazar ertəsi
 • Martedì - Çərşənbə axşamı
 • Mercoledì - Çərşənbə
 • Giovedì - Cümə axşamı
 • Venerdì - Cümə
 • Sabato - Şənbə
 • Domenica - Bazar

Aylar[redaktə]

 • Gennaio - Yanvar
 • Febbrio - Fevral
 • Marzo - Mart
 • Aprile - Aprel
 • Maggio - May
 • Giugno - ıyun
 • Luglio - İyul
 • Agosto - Avqust
 • Settembre - Sentyabr
 • Ottobre - Oktyabr
 • Novembre - Noyabr
 • Dicembre - Dekabr

Heyvanlar

 • il cavallo - at
 • il cane - it
 • il gatto - pişik
 • il serpente - ilan
 • la vacca - inək
 • la gallina - toyuq
 • il gallo - xoruz
 • l’uccello - quş
 • il leone - aslan
 • la tigre - pələng
 • la rana - qurba]a
 • la libellula - cırcırama
 • il coniglio - dovşan
 • la lumaca - ilbiz
 • lo scoiattolo - dələ
 • la zanzara - ağcaqanad

Həndəsə[redaktə]

 • Il cerchio - dairə
 • Il triangolo - üçbucaq
 • Il quadrato - kvadrat
 • Il rettangolo - düzbucaq
 • Il pentagono - beşbucaq
 • L'esagono - altıbucaq

Səmtlər[redaktə]

 • nord - Şimal
 • sud - Cənub
 • ovest - Qərb
 • est - Şərq
 • nordovest - Şimal-Qərb
 • sudovest - Cənub-Qərb
 • nordest - Şimal-Şərq
 • sudest - Cənub-Şər