İtalyanca-Azərbaycanca danışıq kitabı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search

İtalyanca bəzi sözlər[redaktə]

 • sì - bəli
 • no - xeyir
 • ciao - salam
 • grazie - təşəkkür edirəm
 • prego - dəyməz
 • Come stai - necəsən
 • Bene - yaxşı
 • Ci vediamo dopo! - Daha sonra baxın!
 • Per favore - zəhmət olmasa
 • Mi scusi - bağışlayın
 • Buonanotte - gecən xeyirə qalsın
 • Buongiorno - sabahın xeyirə
 • Buonasera - salam (axşam)
 • Arrivederci - sağlıqla qalın
 • Ti amo - mən səni sevirəm
 • Per me - mənim üçün
 • Perché - niyə
 • Caldo - istilik
 • Freddo - soyuq
 • L’uomo - kişi
 • La donna - qadın
 • Il figlio - oğul
 • La figlia - qız
 • Il fratello - qardaş
 • La sorella - bacı
 • Il padre - ata
 • La madre - ana
 • Il nonno - baba
 • La nonna - nənə
 • Lo zio - əmi
 • La zia - xala
 • La casa - ev
 • Il tavolo - masa
 • La finestra - pəncərə
 • La porta - qapı
 • L’amico - ylodaş
 • L’amore - eşq
 • La canzone - mahnı
 • Italia - İtaliya
 • L’italiano - italyan dili
 • Azerbaigian - Azərbaycan
 • Azeri - azəri dili
 • Come - nasıl
 • Rosa - gül

Rəqəmlər[redaktə]

 • 1-uno(una)
 • 2-due
 • 3-tre
 • 4-quattro
 • 5-cinque
 • 6-sei
 • 7-sette
 • 8-otto
 • 9-nove
 • 10-dieci
 • 11-undici
 • 12-dodici
 • 13-tredici
 • 14-quattordici
 • 15-quindici
 • 16-sedici
 • 17-diciassette
 • 18-diciotto
 • 19-diciannove
 • 20-venti
 • 21-ventuno
 • 22-ventidue
 • 23-ventitre
 • 24-ventiquattro
 • 25-venticinque
 • 26-ventisei
 • 27-ventisette
 • 28-ventotto
 • 29-ventinove
 • 30-trenta
 • 31-trentuno
 • 32-trentadue
 • 40-quaranta
 • 50-cinquanta
 • 60-sessanta
 • 70-settanta
 • 80-ottanta
 • 90-novanta

Qeyd edək ki, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 və 90 adları "a" ilə bitir. 21, 31, 41, 51 və s. Kimi nömrələr yaratmaq üçün "a" (məsələn, ottanta 80) çıxarmaq və "uno" (ottant- + uno = ottantuno) əlavə etmək lazımdır. Digər nömrələr yaratmaq üçün (hələ 20-dən 90-a qədər) qayda sadədir: 56 demək, "cinquanta" (50) + "sei" (6)!

 • 100 - cento

101 ilə 110 arasında rəqəmlər yaratmaq üçün yalnız "100" və nömrələrin qalan hissəsini əlavə edin.

 • 200 - Duecento

200-dən 900-ə qədər nömrələr yaratmaq üçün 1-dən 9-a, sonra isə "cento" (100) nömrələrini əlavə edin.

 • 1000 - mille
 • 2000 - duemila
 • 10.000 - diecimila
 • 25.000 - venticinquemila
 • 100.000 - centomila

Qeyd edək ki, 2000-ci ildən başlayaraq nömrələri ilə " mille " deyil, " mila " dan istifadə edirik. Bu "duemille" deyil, ya da "diecimille" deyil, "duemila", "diecimila", "centomila".

 • 1.000.000 - Un milione
 • 1.000.008 - Un milione e otto ("e" = "və")

Mövsümlər[redaktə]

 • La Primavera - Bahar
 • L'Estate - Yay
 • L'Autunno - Payız
 • L'Inverno - Qış

Həftənin günləri[redaktə]

 • Lunedì - Bazar ertəsi
 • Martedì - Çərşənbə axşamı
 • Mercoledì - Çərşənbə
 • Giovedì - Cümə axşamı
 • Venerdì - Cümə
 • Sabato - Şənbə
 • Domenica - Bazar

Aylar[redaktə]

 • Gennaio - Yanvar
 • Febbrio - Fevral
 • Marzo - Mart
 • Aprile - Aprel
 • Maggio - May
 • Giugno - ıyun
 • Luglio - İyul
 • Agosto - Avqust
 • Settembre - Sentyabr
 • Ottobre - Oktyabr
 • Novembre - Noyabr
 • Dicembre - Dekabr

Heyvanlar

 • il cavallo - at
 • il cane - it
 • il gatto - pişik
 • il serpente - ilan
 • la vacca - inək
 • la gallina - toyuq
 • il gallo - xoruz
 • l’uccello - quş
 • il leone - aslan
 • la tigre - pələng
 • la rana - qurba]a
 • la libellula - cırcırama
 • il coniglio - dovşan
 • la lumaca - ilbiz
 • lo scoiattolo - sincab
 • la zanzara - ağcaqanad

Həndəsə[redaktə]

 • Il cerchio - dairə
 • Il triangolo - üçbucaq
 • Il quadrato - kvadrat
 • Il rettangolo - düzbucaq
 • Il pentagono - beşbucaq
 • L'esagono - altıbucaq

Səmtlər[redaktə]

 • nord - Şimal
 • sud - Cənub
 • ovest - Qərb
 • est - Şərq
 • nordovest - Şimal-Qərb
 • sudovest - Cənub-Qərb
 • nordest - Şimal-Şərq
 • sudest - Cənub-Şər