Məzmuna keç

Şablon:Şəkillər albomu

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar

[bax] [redaktə] [tarixçə] [izlə] [yenilə]

Sənədləşmə

İstifadəsi

 • yer verilmədikdə "right"
 • istiqamət verilmədikdə "üfüqi"
 • başlıq_yer verilmədikdə "center"
 • alt_yazı_yer verilmədikdə "left"
 • şəkil1 Birinci şəklin adı şəkil2...
 • miqyas1 Birinci şəklin miqyası miqyas2...
  • miqyas miqyas1, miqyas2, miqyas3 parametrlərinin hamısına aiddir və müxtəlif miqyasları təmin etmir.
 • alt1 is alt text of first image (see WP:ALT). Similarly for alt2, etc.
 • izah1 Birinci şəklin izahı, müvafiq olaraq izah2...
 • link1 is where the first page links to. Similarly for link2, etc. If not specified, image links to the image description page as usual. If specified to the empty value, the image does not link anywhere; this should be used for purely decorative images as per WP:ALT.
  Important: Məhddudiyyətsiz lisenziyalı: GFDL və ya CC şəkillərə aid deyil
 • arxafon rəng Arxa fon rəngi təyin retmək üçündür.
 • başlıq, alt yazı, arxafon rəng məcburi göstərici deyillər.
{{Şəkillər albomu
| yer       = <!-- left/right/center --> 
| istiqamət    = <!-- üfüqi/şaquli -->
| başlıq      = 
| başlıq_yer    = <!-- left/right/center -->
| başlıq_arxafon  = 
| alt yazı     = 
| alt_yazı_yer   = <!-- left/right/center -->
| alt_yazı_arxafon = 
| miqyas      = 
| arxafon rəng   = 
| şəkil1      = 
| miqyas1     = 
| alt1       = 
| izah1      = 
| şəkil2      = 
| miqyas2     = 
| alt2       = 
| izah2      = 
| şəkil3      = 
| miqyas3     = 
| alt3       = 
| izah3      = <!-- şəkil10 -a qədər-->
}}

Misallar

Yellow cartouche
Red cartouche
Qırmızı və sarı kartlar
{{Şəkillər albomu
| alt yazı  = Qırmızı və sarı kartlar
| miqyas   = 60
| şəkil1   = Yellow card.svg
| alt1    = Yellow cartouche
| şəkil2   = Red card.svg
| alt2    = Red cartouche
}}PNG

Colored dice with white background
Oyun zərləri
Colored dice with checkered background
Oyun zərləri
{{Şəkillər albomu
| yer      = left
| istiqamət   = şaquli
| başlıq     = PNG 
| başlıq_yer   = left
| başlıq_arxafon = #BBDD99
| miqyas     = 200
| şəkil1     = PNG transparency demonstration 1.png
| alt1      = Colored dice with white background
| izah1     = Oyun zərləri
| şəkil2     = PNG transparency demonstration 2.png
| alt2      = Colored dice with checkered background
| izah2     = Oyun zərləri
}}2
3
4
Nömrələnmiş hücrələr
{{Şəkillər albomu
| alt yazı = Nömrələnmiş hücrələr
| miqyas  = 60
| şəkil1  = Ribbon numeral 2.png
| alt1   = 2
| şəkil2  = Ribbon numeral 3.png
| alt2   = 3
| şəkil3  = Ribbon numeral 4.png
| alt3   = 4
}}Arxa plan rənglərlə misal

Green herb with a few tiny yellow-white flowers
Three small white and yellow flowers before green-leaf background
Leaves of a plant. They are in groups of three, each with three lobes.
Adoxa (Adoxa moschatellina)
{{Şəkillər albomu
| istiqamət    = üfüqi
| şəkil1=Adoxa_moschatellina_210406.jpg
| alt1=Green herb with a few tiny yellow-white flowers
| miqyas1=160
| şəkil2=Adoxa_moschatellina_210406a.jpg
| alt2=Three small white and yellow flowers before green-leaf background
| miqyas2=160
| şəkil4=adoxa_moschatellina_blatt.jpeg
| alt4=Leaves of a plant. They are in groups of three, each with three lobes.
| miqyas4=160
| alt yazı=[[Adoxa]] (''Adoxa moschatellina'')
| alt_yazı_arxafon=#BBDD99
| arxafon rəng=#BBDD99
| alt_yazı_yer=center
}}Misal (solda)

Qatır
Qatır
Eşşək
Eşşək
Qızıl balıq
Qızıl balıq
Burada qatır, eşək və qızıl balıq təsvirləri verilmişdir
{{Şəkillər albomu
| alt yazı  = Burada qatır, eşək və qızıl balıq təsvirləri verilmişdir
| align   = left
| istiqamət    = üfüqi
| şəkil1   = Frecklesmule.jpg
| miqyas1  = 143
| alt1    = Qatır
| izah1   = Qatır
| link1   = Mule
| şəkil2   = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
| miqyas2  = 150
| alt2    = Eşşək
| izah2   = Eşşək
| link2   =
| şəkil4   = Rainbow_trout.png
| miqyas4  = 91
| alt4    = Qızıl balıq
| izah4   = Qızıl balıq
}}Şəkilin hündürlüyünə müvafiq üfiqi vəziyyət

Bu üsul adətən müxtəlif miqyaslı şəkillərə şamil edilir.
 • Ümumi hündürlük 100px nəzərdə tutulduqda .
 • Ayrı- ayrılıqda şəkillərin təqdimat səhifələri yoxlanılmalıdır, mısal üçün:
 • Kvadrat olmayan şəkillər üçün |widthn= göstəricilər:
  • {{#expr: (dh * ow / oh) round 0}}
 • where
  • dh arzuolunan px (100)
  • ow orijinal px (750 və ya 300)
  • oh orijinal hündürlük px (536 or 300)
 • For square images, simply set the appropriate |widthn= to be the desired height. If all are square, only |width= needs to be set.
Eşək
Eşşək şəklinin orijinal sahəsi 536 px
Qızıl balıq
Qızıl balıq şəklinin orijinal sahəsi 300 px
Hər iki rəsm 100 px miqyasında verilmişdir.
{{Şəkillər albomu
| alt yazı = Hər iki rəsm 100 px miqyasında verilmişdir.
| istiqamət    = üfüqi
| yer   = right
| şəkil1  = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
| miqyas1 = 100 
| alt1   = Eşək
| izah1  = Eşşək orijinal sahəsi 536 px
| şəkil2  = Rainbow_trout.png
| miqyas2 = 100
| alt2   = Qızıl balıq
| izah2  = Qızıl balıq orijinal sahəsi 300 px
}}