Şahdağ xalqları/Biblioqrafiya

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Şahdağ xalqları

../

1947   1948   1950   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

1983[redaktə]

1984[redaktə]

 1. İmammirzə Şahbazov. Quba deyimləri: Kələkbaz qırızlılar. "Azərbaycan gəncləri" qəzeti, Bakı, 20 mart 1984, № 34 (10042), səh. 3.

1987[redaktə]

 1. Mövlud Qonaq. "Xınalıq nəğmələri" (Poema). Bakı, "Gənclik", 1987, 56 səhifə.

2005[redaktə]

 1. Tofiq Mustafazadə. Quba xanlığı. Bakı, "Elm", 2005.

2006[redaktə]

 1. Tərxan Paşazadə. “Azərbaycanın etnik azlıqları: ceklilər”, “168 Saat” qəzeti, Sumqayıt – 05 - 11 may 2006, № 11 (24), səh.16
 2. Tərxan Paşazadə. “Cek kəndi, ceklilər və cek dili”, “Azad Azərbaycan” qəzeti, Bakı - 23 avqust 2006, № 124 (1079), səh.6

2007[redaktə]

 1. Tərxan Paşazadə. “Azərbaycan cekli icması”, “Respublika” qəzeti, Bakı - 13 iyun 2007, № 128 (2968), səh.8
 2. Tərxan Paşazadə. “Dünyanın nadir etnik qrupu - Azərbaycan cekliləri”, “Azərbaycan” qəzeti, Bakı - 21 iyun 2007, № 134 (4651), səh.7.

2009[redaktə]

 1. Tərxan Paşazadə. “Azərbaycanın milli etnik nümayəndələri – ceklilər”, "Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri", № 1, Bakı, “Müəllim” - 2009, səh.35-43.

2010[redaktə]

 1. Əlhəddin CekliTərxan Paşazadə, «Biz CAN deyirik! Yəni Ceklilər Azərbaycan Naminə!», «Kamal» jurnalı, № 3 (7), iyun 2010, səhifə 44-48.
 2. Tərxan Paşazadə. “Cek və ceklilər Azərbaycanın milli dəyəridir”, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi “Mədəni müxtəliflik: sosial-siyasi dəyər kimi” mövzusunda Kulturoloqların II Milli Forumunun (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans) materialları, Bakı, “Elm”, 3 iyun 2010, səh. 422-431.
 3. Tərxan Paşazadə. “Cek və ceklilər Azərbaycanın milli dəyəridir”, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi “Mədəni müxtəliflik: sosial - siyasi dəyər kimi” mövzusunda Kulturoloqların II Milli Forumunun (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans) materialları, Bakı, “Elm”, 3 iyun 2010, səh. 422-431.
 4. Tərxan Paşazadə, “Şahdağ xalqları: toy adətləri, yas mərasimləri”, “Dövlət və Din” İctimai fikir toplusu, (№ 5 (19)), Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı - sentyabr-oktyabr 2010, səhifə: 46-56.

2011[redaktə]

 1. Famil Cəfərli, Əhsən Siyavuş Novruzova..., «Müsavat» qəzeti, № 225 (4884), 24 avqust 2011, səhifə 7.

2013[redaktə]

 1. Qarlı aşırımda gizlənən Cek - “TAMAŞA DÜNYA”, lent.az, 22.01.2013.

2016[redaktə]

 1. İra­də Sarıyeva. "Cek kən­di və cek­li­lər azər­bay­can­çı­lıq ide­o­lo­gi­ya­sı­nın da­şı­yı­cı­la­rı ki­mi..." I ya­zı, 20.12.2016 və II ya­zı, 21.12.2016, baki-xeber.com