Şahsənəm Rəşidova/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Şahsənəm Rəşidova/Biblioqrafiya

../

1.М. И. Алиев, Х. А. Халилов, Ш.Ш.Рашидова, И. М. Алиев. «Спектры отражения т.в.растворов GaxAl1-xAs, GaxIn1-xAs,.InAs,GaP.». V мехвузовская конференция Баку.тез.докладов 1992.с.24.

2. Ш.Ш.Рашидова, И. М. Алиев,М. А. Гусейнова. «Влияния электронного облучения на термо э.д.с. в кристаллах InAs и In1-xGaxAs (0≤x≤1)». Мат. конф. «Актуальные проблемы физики» БГУ октябрь 2001 с.64.

3. Алиев М.И., Ращидова Ш. Ш.,Алиев И.М. ,Гусейнова А.М., Джафарова М.А. «Вляные электронного облучения на термо-э.д.с. соединений А3В5.». AMEA Fizika İns. H. Əliyevin 80-illik yub. Elmi konfrans. 2003, s.113-115.