Şakir Mehdiyev/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Şakir Mehdiyev/Biblioqrafiya

../
 1. Ş.A.Mehdiyev Y.N.İmamverdiyev. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi və texnoloji çağırışlar. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2015. s. 130-133.
 2. Ş.A.Mehdiyev Q.M.Qurbanov. Mobil onlayn tibb texnologiyaları. Elektron tibbin multidissiplinar problemləri I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. s. 247-249.
 3. B.S.Ağayev Ş.A.Mehdiyev T.S.Əliyev O.Ş.Mehdiyev. Tibbi elektron tullantıların sağlamlığa və ətraf mühitə ziyanlı təsiri haqqında. Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. s. 268-272.
 4. Ш.A.Мехдиев Б.С.Агаев. Медицинская Электроника: Состояние, проблемы и перспективы. Elektron tibbin multidissiplinar problemləri I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. с. 110-113.
 5. B.S.Ağayev Ş.A.Mehdiyev T.S.Əliyev. Elektron tullantıları idarəetmə sistemlərinin proqram təminatının funksionallıq meyarına görə təsnifatı haqqında. Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. Bakı, 2017. s. 99-101.
 6. Ш.A.Мехдиев. Организация технического обслуживания компьютерных систем в корпоративной среде. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2017. N: 1. c. 92-99.
 7. R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev. Some issues of application of internet of things in the oil and gas complex. The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Bakı, 2018. pp. 46-48.
 8. Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев. О некоторых вопросах применения технологии Интернета вещей в нефтегазовой промышленности. III Международная научно-практическая конференция Информационная безопасность и компьютерные технологии. - Кропивницький, 2018. c. 273-276.
 9. T.X.Fataliyev S.A.Mehdiyev. Analysis and New Approaches to the Solution of Problems of Operation of Oil and Gas Complex as Cyber-Physical System. I.J. Information Technology and Computer Science. 2018. N: 11. pp. 67-76
 10. Т.Фаталиев, Ш.Мехтиев. Перспективы применения Интернета вещей в нефтегазовом комплексе. Телекоммуникации, 2018, № 9, с.36-42.
 11. Fətəliyev T.X, Mehdiyev Ş.A. Əşyaların internetinin neft-qaz kompleksində tətbiqi haqqında. İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyətlər və perspektivlər beynəlxalq elmi konfransı. Azərbaycan, Sumqayıt, 15-16 noyabr 2018, s. 112-115.