Şakir Mehdiyev/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Şakir Mehdiyev/Biblioqrafiya

../


 1. Ш.A.Мехдиев. Организация технического обслуживания компьютерных систем в корпоративной среде. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2017. N:1. c. 92-99.
 2. T.X.Fataliyev, S.A.Mehdiyev. Analysis and New Approaches to the Solution of Problems of Operation of Oil and Gas Complex as Cyber-Physical System. I.J. Information Technology and Computer Science. 2018. № 11. pp. 67-76.
 3. Т.Фаталиев, Ш.Мехтиев. Перспективы применения Интернета вещей в нефтегазовом комплексе. Телекоммуникации, 2018, № 9, с.36-42.
 4. Б.С.Агаев, Ш.A.Мехдиев, Т.С.Алиев. О вредных воздействиях медицинского электронного оборудования и его отходов на здоровье человека и окружающую среду. Информационное общество. 2018. № 6.C. 30-38.
 5. Fətəliyev T.X., Mehdiyev Ş.A. Böyük həcmli elmi verilənlərin menicmenti və emal tenolojiyalarının tədqiqi. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2019. № 2. s.60–70.
 6. T.X.Fətəliyev, Ş.A.Mehdiyev. Neft-qaz kompleksinin mövcud texnoloji problemlərinin ikt yönümlü innovativ texnolojiyalar əsasında həlli yolları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2019. N: 1. s. 98-108.
 7. T.X.Fataliyev, S.A.Mehdiev. Integration of Cyber-Physical Systems in EScience Environment: State-of-the-Art, Problems and Effective Solutions / // I.J. Modern Education and Computer Science. 2019. № 9. P. 35-43.
 8. R.M.Alguliyev, T.X.Fataliyev, S.A.Mehdiev. The industrial internet of things: the evolution of automation in the oil and gas. SOCAR Proceedings. 2019. № 2. P. 66-71.
 9. T.X.Fataliyev, S.A.Mehdiev. Industry 4.0: The Oil and Gas Sector Security and Personal Data Protection. International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM). 2020. № 2, Vol.10. P. 1-14.
 10. Т.Х.Фаталиев, Ш.A.Мехдиев Концептуальные вопросы применения технологий искусственного интеллекта в нефтегазовом комплексе. Информационные технологии в науке, образовании и производстве. 2020. № 12 (3). c. 74-79.
 11. Ш.A.Мехдиев, Т.Х.Фаталиев. Исследование проблем формирования Science 4.0. Информационные технологии. Проблемы и решения. 2021. № 2. c. 14-19.