Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. "Ürək niyə ağrıyırsan?" (şeirlər). Azərnəşr, Bakı 1991, 56 səh. sayı 3000.
 2. "Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm dünya" (şeirlər, poemalar, pyeslər). Bakı 2000, AEK "Mafta press", , 400 səh. sayı 1000.
 3. "Kiminə acı dünya, kiminin tacı dünya" (şeirlər, pyeslər, poemalar). Bakı 2002, Nurlan, 566 səh. sayı 500.
 4. "Ağıla bəhər dünya, ürəyə qəhər dünya" (şeirlər, poema). Bakı 2007, Nurlan, 742 səh. sayı 500.
 5. "Seçmələr" (Könül harayı). I cild, Nurlan, Bakı 2008, 292 səh. sayı 1200.
 6. "Məni illərdən soruşun" (publisist düşüncə). "MBM", Bakı 2008, 95 səh. sayı 300.
 7. "Dünya mənə tanış gəlir" ("Ürək niyə ağrıyırsan?" və "Çəkənə qəm dünya..." kitablarının birlikdə nəşri), Bakı 2009, Nurlan, 522 səh. sayı 500.
 8. "Tağayım" (poema). "Adiloğlu" nəş., Bakı 2010, 56 səh. sayı 500.
 9. "Ay adamlar, mən burdayan" (şeirlər, poemalar, əhvalatlar), "Adiloğlu" nəş., Bakı 2012, 456 səh., sayı 500.
 10. "Seçmələr", İİ cild, (şeirlər, poemalar), Adiloğlu nəş., Bakı 2012, 335 səh., sayı 1200.
 11. "Ötənlərdən gələn səslər",(şeirlər, poemalar, qəzəllər ), Qanun Nəşrlər Evi, Bakı 2013, 632 səh., sayı 500.
 12. "Ötənlərdən gələn səslər-2", (şeirlər, qəzəllər, dördlüklər,bayatılar ) Qanun Nəşrlər Evi, Bakı 2014, 480 səh., sayı 500.
 13. "Seçmələr", İİİ cild, ( şeirlər və poemalar) Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2015, 447 səh., sayı 750.
 14. "Seçmələr", İV cild, ( şeirlər, poemalar, dramlar ), Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2015, 359 səh., sayı 750 .
 15. "Söz könlümü qələm etdi (publisistik düşüncələr)", Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2016, 288 səh., sayı 500.
 16. "Tək Yaradana gümanım (şeirlər, nəzm hekayələr, publisistik məqalələr)", Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2017, 480 səh., sayı 506.
 17. "Seçmələr (Şeirlər, nəzm hekayələr)", V cild, Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2017, 464 səh, sayı 504.
 18. "Yol gedirik"(Nəzm yazılar), Qanun Nəşriyyatı, Bakı 2018, 596 səh, sayı 506.