Ədalət Axundov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Ədalət Axundov/Biblioqrafiya

../
  1. Обратная задача для линейной системы параболических уравнений. Докл. РАН, т.424, №4, с. 442-444, 2009
  2. On an inverse problem for a semilinear parabolic equation. // ”Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” H. Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Baki, May 29-31, 2013.- p.7/ Gasanova A.I.
  3. Обратная задача для системы полулинейных параболических уравнений. //Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.- Bakı, 2010.- səh. 175-176. / Искендеров А.Д.
  4. Determination of the coefficient in the right side of the system of reaction-diffusion type in the problem with a nonlinear boundary condition. //Trans.of NAS Azerb.Ser.of phys.-techn.& math.sci.-2013.- vol.XXXIII, № 1. Math. & Mech.-p.3-8. / Gasanova A.I.
  5. Akhundov A.Ya. Some inverse problems for strong parabolic systems. // Ukrainian Math. Journal, 2006,v.58, №1, p. 114-123.
  6. Akhundov A.Ya., Iskenderov A.D. Inverse problem for a linear system of parabolic equations. DAN Ros., 2009, v. 424, №4, p. 442-444.
  7. Akhundov A.Ya., Gasanova A.I., Determination of the coefficient of a semilinear parabolic equation in the case of boundary-value problem with nonlinear boundary condition. Ukrainian Mathematical Journal, 2014, v. 66, №6, p. 847-852.