Əfruz Qurbanova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əfruz Qurbanova/Biblioqrafiya

../


 1. Qurbanova A.M. Conceptual essences of creation of terminological information system in Azerbaijan // Proceedings of the third International Conference . - Baku, 2010. - P. 157-159.
 2. Qurbanova Ə.M. Veb-portalların işinin təşkili və idarə olunması təcrübəsi haqqında // İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. - Bakı, 2012. - S. 101-102.
 3. Qurbanova Ə.M. AzTerm terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2012. - S. 109-110.
 4. Qurbanova Ə.M. Terminalogiya Fəaliyyətinə Yeni Yanaşma // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları. - Sumqayıt, 2012. - S. 202-204.
 5. Qurbanova , Ə.M. Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmaların təhlili // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublik elmi-praktiki konfransının əsərləri. - Bakı, 2014. - S. 211-214.
 6. Qurbanova Ə.M. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin təsbir olunması problemləri // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublik elmi-praktiki konfransının əsərləri. - Bakı, 2014. - S. 244-246.
 7. Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublik elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 182-184.
 8. Qurbanova Ə.M. Qloballaşma dövründə Azərbaycan dilinə terminoloji təhlükələr haqqında // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 62-65.
 9. Qurbanova Ə.M. Elektron tibbə dair terminologiyanın formalaşması problemləri // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 114-116.
 10. Qurbanova Ə.M. Verilmiş Predmet Sahəsində Terminoloji İnformasiya Sisteminin İşlənməsi // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 202-204.
 11. Qurbanova Ə.M. Elektron Kitabxanalara Dair Terminologiyanın Formalaşması Problemləri // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı B. - Bakı, 2016. - S. 70-73.
 12. R.M. Əliquliyev, Ə.M. Qurbanova. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri və həlli yolları // Terminologiya məsələləri. - 2009. - S. 11-17.
 13. R.M. Əliquliyev, Ə.M. Qurbanova.Terminoloji informasiya sistemi və inkişaf perspektivləri // Terminologiya məsələləri. - 2010. - S. 27-33.
 14. Qurbanova Ə.M. Azərbaycan Terminologiyası Veb-portalının yaradılması dövrün tələbidir // Terminologiya məsələləri. - 2010. - S. 226-228.
 15. R.M. Əliquliyev, Ə.M. Qurbanova. Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2011. - N: 1. - S. 3-8.
 16. Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmalar və onların i təhlili // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2013. - N: 2(8). - S. 13-20.
 17. Qurbanova Ə.M. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinə terminoloji təhlükələr haqqında // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2015. - N: 2. - S. 87-95.
 18. Qurbanova Ə.M. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf tendensiyalari // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2016. - N: 1. - S. 71-77.
 19. Qurbanova Ə.M. Verilmiş predmet sahaəsində texnoloji informasiya sisteminin işlənməsi // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2016. - N: 2. - S. 74-79.
 20. Qurbanova Ə.M., İsmayılova B.İ. Tədrisyönümlü oyunlardan, intellektual testlərdən istifadə etməklə informatika fənninin tədrisində olan bəzi problemlərin həlli yolları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 89-98.
 21. Qurbanova Ə.M. Terminoqrafik fəaliyyətin avtomatlaşdırılması problemləri və onların həlli yolları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 2. - S. 64-75.
 22. Qurbanova Ə.M. Predmet sahəsinin terminlərinin semantik şəbəkəsinin avtomatik qurulması texnologiyaları // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 84-91.
 23. Qurbanova Ə.M. Termin yaradıcılığı işlərinin avtomatlaşdırılması metodlarının təhlili // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2018. - N: 2. - S. 92-100.
 24. R.M. Alguliyev, A.M. Gurbanova. The Conceptual Foundations of National Terminological Information System // International Journal of Education and Management Engineering (IJEME). - 2018. - N: 4. - P. 19-30.