Əfsanə Məmmədova/Biblioqrafiya/Elmi dərgi və qəzetlərdə çıxan məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əfsanə Məmmədova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Məmmədova Ə.İ. Müasir Yəmən poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Məhəmməd Mahmud əz-Zubeyri // Şərq Filologiyası Məsələləri. - 2002. - N: 3. - s.97-101.
 • Məmmədova Ə.İ. Azadlıq eşqi. İnqilab və poeziya (Müasir İraq poeziyası nümunəsində)// Filologiya məsələləri. - 2003. - N: 1. - s. 67-72
 • Məmmədova Ə.İ. Kəşf edilməmiş xəzinə // "Elm" qəzeti. - 2003. - N: 16. - s. 31-32
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbi və Bağdad filoloqları // Hikmət. - 2005. - N: 7. - s. 3-13
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbinin həyatının son illəri-orta əsr mənbələrində(şair Rey, Şiraz və Bağdad yolunda)// Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, Fəlsəfə, Tarix, İncəsənət və nəzəriyyə aspektləri). - 2005. - N: 14. - s. 135-143
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbi hikmətinin başlıca qaynaqları // Elmi axtarışlar (Folklorşünaslıq: Filologiya, Fəlsəfə, Tarix, İncəsənət və nəzəriyyə aspektləri). - 2006. - N:25. - s. 86-89
 • Məmmədova Ə.İ. Əbu ət-Tayyib əl-Mütənəbbi saray şairi kimi; hökmdar-şair münasibətləri // Elmi araşdırmalar. - 2006. - N:8. - s.34-39
 • Məmmədova Ə.İ. Orta əsr qaynaqlarında əl- Mütənəbbi haqqında bəzi məlumatlar // Şərq Filologiyası Məsələləri. - 2006. - N:2. - s. 45-67
 • Məmmədova Ə.İ. Ərəblərdə əxlaqi düşüncənin inkişaf tarixinə ümumi baxış // Dirçəliş – XXI əsr. - 2006. - N:104-105. - s. 410-421
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbi yaradıcılığında həyat-ölüm konsepsiyası // Elmi araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr toplusunun akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünasılıq İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı). - 2008. - s. 44-50
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbi müdrikliyindən doğan hikmətamiz şeirlər və onların ideya əsasları // Şərq Filologiyası Məsələləri. - 2009. - N:4. - s. 145-159
 • Məmmədova Ə.İ. “Qırılmış qanadlar” - XX əsr romantizminin ən gözəl təcəssümü kimi // Şərq filologiyası məsələləri. - 2010. - N:5. - s. 52-82
 • Məmmədova Ə.İ. Сломанные крылья – романтическая эпопея на реалистический лад на тему женской эмансипации и независимости //Qarapapaqlar - 50 (Тбилиси). - 2011.
 • Məmmədova Ə.İ. Reallığın siyasi və bədii yaddaşı (1920-60-cı illər İraq hadisələri əsasında). // Şərq filologiyası məsələləri. - 2012. - N:6. - s. 54-84
 • Məmmədova Ə.İ. 8-ci Beynəlxalq Din, Ədəbiyyat və İncəsənət Konfransı haqqında // Azərbaycan Şərqşünaslığı. Nizami-870. - 2012. - N:3(9). - s. 102
 • Məmmədova Ə.İ.Müsəlman qadını hüquq və azadlığının keşiyində: dünən və bu gün // Cəmiyyət və Din (Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi dərgisi). - 2013. - 11-17 Aprel (N 13, 99), 25 aprel-1 may (N 15, 201). - s. 14. 10
 • Məmmədova Ə.İ. Интересные сведения о Зие Буниятове (краткая версия)[1] // Зеркало. - 2013. - N: 8 iyun 103 (4028). - s.
 • Məmmədova Ə.İ. Интересные сведения о Зие Буниятове (расширенный вариант) // Şərq filologiyası məsələləri. - 2013. - N: 7. - s. 29-49