Əfsanə Məmmədova/Biblioqrafiya/Elmi konfrans və tədbirlərdə edilən məruzələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əfsanə Məmmədova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Məmmədova Ə.İ.Cəmil Sidqi əz-Zəhəvinin həyat və yaradıcılığı / Şərqşünaslıq fakültəsinin magistr pilləsi üzrə Elmi Konfransın Tezisləri. - 2001. - s. 31-34
 • Məmmədova Ə.İ. Əsrlərin yaşatdığı ölməz sənətkar və dahi şəxsiyyət Əbu ət-Tayyib əl-Mütənəbbi / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları. - İyun 2005. - s. 245-247
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbi yaradıcılığında qəhrəmanlıq mövzusu / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları. - İyun 2006. - s. 178-180
 • Məmmədova Ə.İ. Əl-Mütənəbbi şeirlərində Qur`anla bağlı motivlər / Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Şərqşünaslığın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfrans Materialları. - Oktyabr 2009. - s. 112-115
 • Məmmədova Ə.İ. Религиозный фанатизм и дискриминация женщин: реалии начала 20-го века (в сравнительном анализе азербайджанской и восточной литературы) / Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri Beynəlxalq Konfransının Materialları. - İyun 2011. - s. 243-244
 • Məmmədova Ə.İ. Müsəlman qadını: dünən və bu gün / Gənc alimlərin I Elm Festivalının Materialları. - İyul 2011. - s. 295-306
 • Məmmədova Ə.İ. Dini təəssübkeşlik və qadın hüquqsuzluğu: 20-ci əsrin həqiqətləri / Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları. - Noyabr 2011. - s. 339-357
 • Məmmədova Ə.İ. Ərəb Şərqi tarixində silinməz iz qoymuş tanınmış qadın şəxsiyyətlər / Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı mövzusunda akad. Ziya Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Konfrans Materialları. - May 2012. - s. 353-354
 • Məmmədova Ə.İ. The incarnation of Satan in humanity’s attempts to achieve the truth through the instability of the social-political situation of the 20th century (on the basis of a comparative study of A.Rihani and H.Javid’s activities) / Futures and Illusions: Hope and the Longing for Utopia” - 8th Annual Religion, Literature, and the Arts Conference [1] (ABŞ, Ayova Universiteti). - Avqust 2012.
 • Məmmədova Ə.İ. XX əsr müasir Misir ədəbiyyatı və qadın həmrəyliyi. / Akad. Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi Konfrans Materialları. - Noyabr 2012. - s. 34
 • Məmmədova Ə.İ. İblis obrazı bəşəriyyətin həqiqət və utopik axtarışları konteksində (H.Cavid və Ə.Reyhani yaradıcılıqlarının müqayisəli təhlili). / Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Ekif Ersoy və Hüseyn Cavid” Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. - May 2013. - s. 76-88
 • Məmmədova Ə.İ. Tanınmayan müəllif Əhməd ibn Məhəmməd əş-Şirvani haqqında ilkin bilgilər / Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş XIII Respublika Elmi Konfransının Materialları [2]. - May 2013. - s. 133-143
 • Məmmədova Ə.İ. Şərq və Qərb: reallıq və ya mif / “Elm çırağı” İB-nin açılış mərasimi [3]. - 27 May 2013.
 • Məmmədova Ə.İ. Dantenin “İlahi komediyası” və təbiət fəlsəfəsi / “Ədəbi abidələr” verilişi (TV çəkiliş). - 28 iyun 2013.
 • Məmmədova Ə.İ. Tarixi-mədəni təkamül prosesində türk qadınının mövqeyi / Türk dünyası kültürel değerleri Uluslararası Sempozyumu (Eskişehir). - Noyabr 2013.
 • Məmmədova Ə.İ. Освещение социально-политических тем в работах общественного деятеля 20-го века Амин ар-Рейхани / Восточные общества: традиции и современность. II Съезд молодых востоковедов стран СНГ. - Noyabr 2013.