Əlövsət Əliyev/Biblioqrafiya/Elmi-kütləvi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Əlövsət Əliyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Əliyev Ə.Q. Elektron gerilik intellektual iqtisadiyyat: problemlər, vəzifələr // İKT jurnalı, noyabr 2004.
 2. Əliyev Ə.Q. Azərbaycanda informasiya Cəmiyyətinin qurulması və onun beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilməsi məsələləri // Renessans EKJ. №2, 2005. səh.61-65.
 3. Əliyev Ə.Q. Regional sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində İT-in rolu // İKT jurnalı, №4, 2005.
 4. Əliyev Ə.Q. Bilik iqtisadiyyatının formalaşması məsələləri // Renessans EKJ. №3-4, 2006. səh. 50-53
 5. Ə.Q.Əliyev. Elektron Naxçıvan proqramının strateji əhəmiyyəti. Respublika qəzeti. 7 avqust 2005-ci il. səh. 5-8.
 6. Ə.Q.Əliyev. Təhsilin informasiyalaşdırılması. Naxçıvan qəzeti. 9 sentyabr 2005-ci il.
 7. Ə.Q.Əliyev. Təhsilin informasiyalaşdırılması. Yeni Təfəkkür qəzeti. 20 oktyabr 2005-ci il.
 8. Bilik iqtisadiyyatının formalaşmasında İKT-nin rolu. Yeni Təfəkkür qəzeti. 3 noyabr 2005-ci il.
 9. Ə.Q.Əliyev. Rəqəmli iqtisadiyyatın formalaşması haqqında. Yeni Təfəkkür qəzeti. 17 noyabr 2005-ci il.
 10. Ə.Q.Əliyev. İnformasiya və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması (Davamı gələn sayımızda). Yeni Təfəkkür qəzeti. 24 noyabr 2005-ci il.
 11. Ə.Q.Əliyev. İnformasiya və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması (Əvvəli ötən sayımızda). Yeni Təfəkkür qəzeti. 1dekabr 2005-ci il.
 12. Ə.Q.Əliyev. Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasında dövlət siyasətinin əsasları. Yeni Təfəkkür qəzeti. 8 dekabr 2005-ci il.
 13. Ə.Q.Əliyev. İnternet texnologiyalarının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və humanitar sahələrin inkişafında yeri. Yeni. Təfəkkür qəzeti. 15 dekabr 2005-ci il.
 14. Ə.Q.Əliyev. Təhsilin informasiyalaşdırılması. Yeni Təfəkkür qəzeti. №02(02) 6 oktyabr 2006-cı il.
 15. Ə.Q.Əliyev. Elektron kommersiya: xüsusiyyətləri və üstünlükləri. Rabitə Dünyası qəzeti 10.07.2009-cu il.
 16. Ə.Q.Əliyev. Elektron-kommersiya texnologiyalarının mahiyyəti və klassifikasiyası. Rabitə Dünyası qəzeti 24.07.2009.
 17. Ə.Q.Əliyev. Elektron-kommersiya sistemləri və potensial istehlakçılar. Rabitə Dünyası qəzeti 31.07.2009.
 18. Ə.Q.Əliyev. AZNET-də Elektron-kommersiya texnologiyaları və sistemləri. Rabitə Dünyası qəzeti 7.08.2009, səh.8.
 19. Ə.Q.Əliyev. E-kommersiya sistemində avtomatik identifikasiya texnologiyaları. Rabitə Dünyası qəzeti 14.08.2009, səh. 14.
 20. Ə.Q.Əliyev. E-kommersiya texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf etdirilməsi günün tələbidir. “Azərbaycan” qəzeti 15.08.2009.
 21. Əliyev Ə.Q., Əliyeva A.S., Abbasova V.Ə. İqtisadi proseslərdə elektron pul sistemlərinin əhəmiyyəti və inkişaf tendensiyaları // Azərbaycan Universiteti. “İpək yolu” jurnalı. Bakı, №2, 2011-ci il. Səh. 72-80.
 22. Əliyev Ə.Q., Əliyeva A.S. Elektron kommersiya sisteminin aktuallığı // AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı. 160-161/2011. Səh.362-373.
 23. R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev. İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında innovasiyalar: onların rolu və mahiyyəti. “Rabitə Dünyası” qəzeti. №23 (817), 20 iyun 2014-cü il.
 24. Ə.Q.Əliyev. İnformasiya iqtisadiyyati şəraitində innovasiya nəzəriyyəsinin formalaşması istiqamətləri. “Rabitə Dünyası” qəzeti. 18 iyul 2014-cü il.
 25. Ə.Q.Əliyev. İnnovativ informasiya iqtisadiyyatının formalaşması problemləri üzrə elmi tədqiqat layihəsi. “Rabitə Dünyası” qəzeti. 01 avqust 2014-cü il.
 26. Ə.Q. Əliyev. ”Yaşıl” iqtisadiyyat informasiya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələsidir // Politra qəzeti. 05 iyun 2017.