Əlövsət Əliyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Əlövsət Əliyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  • R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev, İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları // Bakı, Elm, 2002. 48 səh.
  • Р.М.Алгулиев, А.Г.Алиев, Экономические особенности информационных технологий // Баку. Элм. 2002. 56 səh.
  • А.Г.Алиев, Проблемы информатизации общества и экономики // Баку, “ЭЛМ”, 2003, 460s.
  • A.Г.Алиев, Ф.Т.Агаев. Теоретико–практические основы информатики, ИКТ и информатизации. Баку, ТАХСИЛ”, 2005, 176 s.
  • А.Г.Алиев, Теоретико-прикладные аспекты информатизации гуманитарных отраслей // Баку, “ЭЛМ”, 2006 г., 474 стр.