Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/İctimai məqalələr

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Azərbaycan qarşıya qoyulmuş strateji məqsədləri uğurla reallaşdırır. Məqalə. Xalq qəzeti 28 sentyabr 2017 № 211. 0,3 ç.v.
 2. Azərbaycanın milli sığorta bazarının yüksəlişi maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair strateji yol xəritəsinin mühüm hədəflərindəndir. Məqalə. Xalq qəzeti 27 oktyabr 2017 № 236. 2 ç.v.
 3. Müasir dövrdə maliyyə bazarlarında bank resurslarının iqtisadiyyata təsirinin gücləndirilməsi mühüm strateji prioritetdir. Məqalə. Xalq qəzeti 16, 17 noyabr 2017 № 252, 253. 3 ç.v.
 4. Bir ömrün səlmanəsi. Məqalə. İqtisadiyyat qəzeti 23-29 noyabr 2017 № 47. 0,5 ç.v.
 5. Heydər Əliyev: milli-mənəvi dəyərlərimiz və iqtisadiyyatımız. Məqalə. Xalq qəzeti 12 dekabr 2017 №274. 2 ç.v.
 6. Azərbaycan iqtisadiyyatının sabit və dayanıqlı inkişafında maliyyə tənzimlənməsinin prioritet istiqamətləri. Məqalə. Xalq qəzeti 19 sentyabr 2018. № 209. 2 ç.v.
 7. Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatı: konkret hədəflər, optimal yollar, görünən üfüqlər. Məqalə. Xalq qəzeti. 7 mart 2018 № 52. 2 ç.v.
 8. İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi Azərbaycan xalqının siyasi iradəsinin təntənəsidir. Məqalə. Xalq qəzeti. 21 aprel 2018.№ 92. 0,5 ç.v.
 9. Maliyyə - iqtisad proseslərinin təkmilləşdirilməsinin alternativsiz Azərbaycan modeli və qarşıda duran vəzifələr. Məqalə. Xalq qəzeti 13 iyun 2018. № 132.1 ç.v.
 10. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər cür təxribatın qarşısını almağa qadirdir. Məqalə. Xalq qəzeti. 14 iyul 2018 № 154. 0,5 ç.v.
 11. Universitetlərdə nəticəli elmi fəaliyyətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə strateji baxış. Məqalə. Azərbaycan müəllimi qəzeti. 8 fevral 2019 № 05. 0,6 ç.v.
 12. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi inkişaf strategiyasının təntənəsi. Məqalə. Xalq qəzeti. 9 may 2019 № 101. 2 ç.v.