Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Azərbaycanda pensiya və sosial sığorta islahatı /Ə.Ələkbərov.- B.: Təbib, 2000.- 158 s.
  2. Azərbaycanda sosial sığortanın inkişafı problemləri /Ə.Ələkbərov.- B.: Elm, 2000.- 140 s.
  3. Azərbaycan Dövlətinin sosial-iqtisadi inkişafında vahid büdcə sisteminin rolu: /Ə.Ələkbərov.- B.: Elm, 2005.- 352 s.
  4. Sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə parametrlərinin tənzimlənməsi: Monoqrafiya /Ə.Ələkbərov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 449 s.
  5. "Həyat Eşqi" adlı biblioqrafik kitab: /Ə.Ələkbərov. 2013
  6. Анатомия глобального экономического кризиса /А.Алекперов.- B.: ЗАО «Издательство экономика» Москва 2019.- 17 ç.v
  7. Azərbaycan İqtisadi İnkişafın Heydər Əliyev Strategiyası “Heydər Əliyevin Azərbaycanda formalaşdırdığı və reallaşdırdığı makroiqtisadi sabitləşmə siyasətinin xarakterik cəhətləri. Kollektiv monoqrafiya. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Nəşriyyatı” 2019.- 1 ç.v