Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Tədris-Metodik vəsaitləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. “Beynəlxalq valyuta -kredit» münasibətləri və xarici ölkələrin pul –kredit sistemi ” ( az. dilində). Tədris metodiki vəsait. AzDİU Baki 2017
  2. «Международные валютно-кредитные отношения и денежная система зарубежных стран»(на русском языке). Учебно-методическое пособие. АГЭУ, Baki 2017
  3. Налоги и ногообложение. Учебно-методическое пособие. АГЭУ Bakı 350 Səh.