Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Tədris-Metodik vəsaitləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. “Beynəlxalq valyuta -kredit» münasibətləri və xarici ölkələrin pul –kredit sistemi ” ( az. dilində). Tədris metodiki vəsait. AzDİU Baki 2017
  2. «Международные валютно-кредитные отношения и денежная система зарубежных стран»(на русском языке). Учебно-методическое пособие. АГЭУ, Baki 2017
  3. Налоги и ногообложение. Учебно-методическое пособие. АГЭУ Bakı 350 Səh.
  4. Bank işi. Metodik göstəriş. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Nəşriyyatı 2017
  5. Sığorta işi. Dərslik. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı 2018. s.415 26ç.v
  6. Pul və banklar. Dərs vəsaiti. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Nəşriyyatı” 2018. 12,2 ç.v