Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya/Tezisləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Əvəz Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsi problemləri. Tezis. “Azərbaycan XXİ əsrin astanasında” Respublika Elmi Praktiki Konfransın materialları Bakı, 1998, s 424 - 426
  2. Azərbaycanda pensiya islahatının məqsədləri və prinsipləri. Tezis. “Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi problemləri” Respublika Elmi Praktiki Konfransının materialları, Bakı, 2000. s 5-10
  3. Dövlət vəsaitlərinin effektli xərclənməsində nəzarət və təftişin rolu. Tezis. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bkı, 2003. s. 116-120
  4. Budcə sisteminin öyrənilməsinin bəzi aktual məsələləri haqqında. Tesis. Sosial iqtisadi inkişafın surətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin rolu . Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın rolu. Bakı 16 sentyabr 2006-ci il. s.11-15