Abbas Bağırov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Abbas Bağırov/Biblioqrafiya

 1. A.Ə.Bağırov, A.R. Mirzəyeva, V.Y.Əsmətov, M.M.Qəniyev. Verapamil və amlodipin istifadəsinin baş beyin strukturlarında neyromediatorların miqdarına təsirinin müqayisəli neyrofarmakoloji tədqiqi // Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2009, №4, səh.143-146.
 2. Асметов В.Я., Багиров А.А.,Якубов К.М.,Ганиев М.М. Нейрофармакологическая коррекция побочных еффектов галоперидола блокаторами кальциевых каналов.//Aстана медициналык журналы, 2010 № 4(62), стр.164-168.
 3. Асметов В.Я., Гусейнов Б.М., Багиров А.А.,Бабаев И.И., Ганиев М.М. Антагонисты кальция как перспективные психотропные препараты // Журн. Астарханский мир науки.№ 1(5), 2010,стр. 11-15.
 4. Baghirov A, Mirzayeva A, Ganiyeva G, Asmetov V. İn extermal conditions the effect calcium antagonists to the amount of burning products by the way of peroxide of lipids in different structures of brains of white rats // Tbilisi State Medical University, Collection of Scientific works, XLIII, Tbilisi 2009 p.14-16.
 5. A.R.Mirzayeva, A. A. Baghirov, G. G. Ganiyeva, V. Y. Asmetov/ İn extermal conditions the effect of antagonists of calcium to the amount of monoamines in different structures of braine white rats|| Tbilisi State Medical University, Collection of scientific works, XLIII,Tbilisi, 2009, p.93-96.
 6. V.Y.əsmətov, A.Ə,Bağırov, G.M.Gəniyeva, A.R.Mirzəyeva. Amfetaminin əmələ gətirdiyi effektlərə kalsium kanallarının blokatorlarının təsiri./Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2010, səh.419
 7. В.Я.Асметов, А.А.Багиров, А.Р.Мирзоева, Ф.Д. Гусейнова. Предот­вращение поведенческих нарушений, вызванных введением нейролептиков с антагонистами ионов кальция. // Астана Медициналык Журналы. №2 (60), 2010, стр. 169-171.
 8. В.Я.Асметов, А.А.Багиров, А.Р.Мирзоева, Ф.Д.Гусейнова, М.М.Ганиев. Влияние блокаторов кальциевых каналов на процессы перекисного окисления липидов тканей мозга в стрессовой ситуации. // Астана Медициналык Журналы. 2010, №2 (60), стр. 165-169.
 9. А.А. Багиров, А.Р.Мирзоева, Г.М.Ганиева, В.Я.Асметов, М.М.Ганиев. Роль моноаминов мозга в проявлении психотропных эффектов антагонистов ионов кальция. // Журн. Медицинские науки, Москва, 2010, №3, стр. 28-31.
 10. В.Я.Асметов, А.А.Багиров, М.М.Ганиев, Ф.Д.Гусейнова. Сравни­тельное исследование психоторпных эффектов блокаторов кальциевых каналов производных различных химических групп. // Астана Медициналык Журналы. 2011, №1 (63), стр.81-85.
 11. A.Ə.Bağırov. Postsinaptik noradrenergik reseptorların tənzim me­xa­nizmlərinin pozulması zamanı kalsium antaqonistlərinin törətdiyi effektlərin müqayisəli öyrənilməsi. // Sağlamlıq jurnalı,, Bakı, 2011, №3, səh. 109-113.
 12. Bağırov A.Ə. Norepinefrinin endogen ehtiyatının tükənməsi fonunda kal­sium antaqonistlərinin bəzi nümayəndələrinin müqayisəli neyrofarmakoloji tədqiqi. // Sağlamlıq jurnalı, Bakı, 2011, №4, səh.160-164.