Adil Babayev/Biblioqrafiya/Avtoreferatları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Adil Babayev/Biblioqrafiya

../
  1. Azərbaycan Sovet Dilçilik elminin inkişafında B.Çobanzadənin rolu. B., 1969.
  2. Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf yolları. B., 1996. (ADD)
  3. B.V. Çobanzadənin Azərbaycan Sovet Dilçilik elminin inkişafında rolu. APDİ-nin elmi konfrans materialları. B., 1969, səh. 37-38