Adil Babayev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Adil Babayev/Biblioqrafiya

../
 1. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. B., 1997
 2. Azərbaycan dili ( ali məktəblərin rus bölmələri üçün dərslik). B., 2000. (Rəy K.Babayeva “ Yeni Azərbaycan dili” fil. məs. dair №1-2, 2001 сi il).
 3. Azərbaycan Dili (Türkiyəli tələbələr üçün). Bakı, Mütərcim, 2000.
 4. Dilçiliyimizin məbədi. BDU nəşri 2002. ( Rəy Ə.Ə.Rəcəbli: ensiklopedik kitab “İqtisadiyyat” qəzeti №3 17-23 yanvar 2003.)
 5. Elimizin və elmimizin soyqırımı BDU nəşri B., 2003.)
 6. Azərbaycan dili (ali məktəblər üçün dərslik). Nurlan, B., 2004.
 7. Türklərin birlik səsi. Monoqrafiya. B., Təhsil, 2006.
 8. İtirdiklərimdən tapdıqlarım. Bakı “Təhsil” 2007.
 9. Pyeslər (4 pyes). B., 2014.
 10. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı. B., 2010.
 11. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı (ingiliscə). B., 2012.
 12. Bəkir Çobanzadə. B., Şərq-Qərb, 1998.
 13. Professor Adil Bababayev -70 (özüm-özüm haqqında). Biblioqrafiyası B.,Mütərcim, 1998
 14. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. B., 1996 (Rəy. Nizami Cəfərov Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. B., 1996; “Xalq qəzeti” 25 iyun 1997).
 15. Azərbaycan dili(Türkiyəli tələbələr üçün). B., 1999.
 16. “Dilçiliyə giriş”. B., 1992. (Rəylər: a) Qasımov M., Kərimov Y., Faydalı vəsait. “Bilik” qəzeti 1993, №3; b) Vilayət Əliyev. Tələbələrə yeni töhfə “Axtarış” qəzeti. 1993, №8; c) İsmayıl Məmmədov. Orjinal dərslik “Xalq” qəzeti. 1993, №5; ç) Əbülfəz Rəcəbov. “Dilçiliyə giriş”. “Azərbaycan müəllimi” 1994, №17; d) Qara Məşədiyev və İsmayıl Kazımov. Dərsliklərimizi təzələyək “İki sahil”qəzeti. 1994, №10; e) Zərnişan Əhmədova, Nərgiz Ağayeva, İlqar Həmzəyev. Sadə və sanballı dərslik. “El qəzeti” 1994, №7). B., 1992.
 17. Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları B., 2002.
 18. Pyeslər(4 pyes) B. MSV Nəşri 2014, 200 s.
 19. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti(Ali məktəblər üçün dərslik) B.Gənclik 2015, 522 səhifə
 20. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi. I C.B Mütərcim 2015. 338 s.
 21. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi II C.B Mütərcim. 2015 338 s.
 22. Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. B.Gənclik B. 2016. 156 s.
 23. Birinci Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda Türkologiya B.Elm, 2016 335 s.
 24. Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı(ingiliscə) Tərcümə T.Quliyev. B. “Elm və təhsil” 2016. səh. 36-93.
 25. Möhtəşəm 18 il Naxçıvan MR-nın 1995-2013-cü illərdəki inkişafı haqqında B. 2016 343 s.
 26. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, “Təhsil”, 2007, 622səh.
 27. Dilçiliyə giriş (Əlavələr edilmiş yeni nəşr), B., Nurlan, 2012.