Adil Babayev/Biblioqrafiya/Tezisləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Adil Babayev/Biblioqrafiya

../
  1. B.V. Çobanzadənin ədəbi görüşləri. APDİ-nin elmi konfrans materialları. 1966, səh124-127
  2. Tərcümə-psixolinqvist və etnolinqvistik amillər. Beynəlxalq konfrans materialları. B., ADU nəşri, 2005
  3. Azərbaycan nitq mədəniyyəti : dünən, bugün və sabah. ADU, Beynəlxalq konfrans materialları. 2007.
  4. Dilə sayğısızlıq yol verilməzdir. “Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (Bakı, iyun 2011).
  5. Azərbaycan dilinin tədrisini dünya standartları səviyyəsinə qaldıraq. Konfrans materialları. ADU, 2012, səh. 119-122.
  6. Azərbaycan dili haqqıında Prezident Sərəncamı əsas sosialinqvistik faktordur. Beynəlxalq konfrans materialı. Tətbiqi dilçiliyin aktual problemi. ADU nəşri, 2012, səh. 225-227
  7. Azərbaycan XKS və məktəbdə Azərbaycan dili tədrisi. Respulika elmi konfrans materialları. AU, 2013, səh. 16-18
  8. H. Əliyevin dövlətçilik təlimində dil siyasəti. Konfrans materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2013.
  9. Milli təfəkkür və dil modelləri. ADU, B., 2013, səh. 237-240