Aidə Məmmədzadə/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Aidə Məmmədzadə/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Guliyeva A.C Mammedzade A.M, Gasymov O.K.Characterization of hydrophobic clusters of sericin by ans: steadystate and time-resolved fluorescence, Сборник научных трудов VI съезда биофизиков россии: в 2 томах, том 1.