Aidə Məmmədzadə/Biblioqrafiya/Xaricdə dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Aidə Məmmədzadə/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Oktay K. Gasymov, , Aida M. Mammedzadea, Matanat J. Bakhishova, Aytaj J. Guliyeva, Laura Ragona, Henriette Molinari, Sodium fusidate prevents protein aggregation of silk fibroin and offers new perspectives for human lens material disaggregation, Biophysical Chemistry 279 (2021) 106680