Akif Abbasov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Akif Abbasov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin bəzi məsələləri. Bakı: Maarif, 1978, 96 səh. (şərikli)
 2. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1983, 92 səh.
 3. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin kommunist tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1983, 156 səh. (şərikli)
 4. Ailə. Bakı: Maarif, 1986 (təkrar nəşr 1989), 276 səh. (şərikli)
 5. Ailə həyatının etika və psixologiyası. Bakı: Maarif, 1988, 192 səh.
 6. Ailə həyatının etika və psixologiyası üzrə müntəxəbat. Bakı: Maarif, 1989, 232 səh. (şərikli)
 7. Qız gəlin köçür. Bakı: Gənclik, 1992, 44 səh. (şərikli)
 8. Az söylə, söz söylə (Şərqin şifahi və yazılı sənət abidələrində tərbiyəvi fikirlər). Bakı: Maarif, 1993, 400 səh. (şərikli)
 9. Oxu-3: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1997, 160 səh.
 10. İngiliscə-Azərbaycanca pedaqoji-psixoloji lüğət. Bakı: Mütərcim, 1999, 100 səh. (şərikli)
 11. Pedaqogika: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı: Renessans, 2000, 202 səh. (şərikli)
 12. Əli Bayramlı mətbuatı. Bakı: Araz, 2000, 160 səh. (şərikli).
 13. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı: Mütərcim, 2006, 196 səh.
 14. Pedaqogika: müxtəsər konspekt və sxemlər. Bakı: Mütərcim, 2007, 80 səh.
 15. İngilis dilindən imla və ifadə mətnləri məcmuəsi: Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün. Bakı: Mütərcim, 2008, 104 səh.
 16. Milli əxlaq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2008, 296 səh.
 17. Oxu-3: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2008, 160 səh.
 18. Oxu-4: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2008, 160 səh.
 19. Oxu-5: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2008, 168 səh.
 20. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2009, 348 səh.
 21. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2010, 344 səh.
 22. Portret cizgiləri. Bakı: Mütərcim, 2010, 124 səh.
 23. Milli əxlaq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2010, 320 səh.
 24. Seçilmiş əsərləri. 12 cilddə. I cild. Bakı: Mütərcim, 2010, 344 səh.
 25. Təhsil sisteminin idarə olunmasının pedaqoji-psixoloji problemləri. Bakı: Mütərcim, 2011, 338 səh.
 26. Oxu-2: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. Bakı: Şərq-Qərb, 2011, 128 səh.
 27. Müəllim hazırlığına yeni yanaşmalar. Bakı: Mütərcim, 2012, 324 səh.
 28. Milli əxlaq və ailə etikası: universitetlərin magistratura səviyyəsi üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2013, 324 səh.
 29. Təhsilin modernləşdirilməsinin aktual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2013, 412 səh. (şərikli)
 30. Seçilmiş əsərləri. 12 cilddə. II cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 360 səh.
 31. Pedaqoji internatura. Bakı: Mütərcim, 2015, 48 səh.
 32. Milli əxlaq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2015, 324 səh.