Akif Abbasov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Akif Abbasov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin bəzi məsələləri. Bakı: Maarif, 1978, 96 səh. (M.Ağayev, Ə.Sarıyev, S.Novruzqızı ilə birlikdə)
 2. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1983, 92 səh.
 3. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işinin təlim prosesində nəzərə alınması. Bakı: Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin nəşri, 1983, 26 səh.
 4. Şagirdlərin elmi-ateizm tərbiyəsi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1984, 24 səh.
 5. VIII-X sinif şagirdlərinin ailə həyatına hazırlanması üzrə işin forma və yolları. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri. 1984, 24 səh.
 6. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin kommunist tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1984, 156 səh. (Z.Qaralov, R.Mustafayeva, Ə.Həşimovla birlikdə)
 7. Pioner düşərgələrində işin təşkili. Bakı: 1985, 32 səh.
 8. Ailədə uşaqların hüquq tərbiyəsinin yolları. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 28 səh.[1]
 9. Ailə həyatının etika və psixologiyası kursunun tədrisinə dair (I hissə). Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 28 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[1]
 10. Ailə həyatının etika və psixologiyası kursunun tədrisinə dair (II hissə). Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 34 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[1]
 11. Dərsdənkənar fəaliyyət prosesində şagirdlərin hüquq tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 24 səh.
 12. Совместная работа школы, семьи и общественности в правовом воспитании учащихся. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 32 səh.
 13. Şagirdlərdə sülhə məhəbbət və müharibəyə nifrət hisslərinin tərbiyə olunması metodikası. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 24 səh. (Y.Qaraxanovla)
 14. Məktəblilərdə çörəyə qənaət və qayğılı münasibət hissinin tərbiyə edilməsi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 31 səh. (T. Paşayevlə)
 15. Ümumtəhsil məktəblərinin tədris fənlərində Sov. İKP XXVII və Azərb. KP XXXI qurultaylarının materiallarının öyrənilməsi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 58 səh. (R.Əliyev və N.İsrafilovla)
 16. Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-siyasi fəaliyyəti prosesində onlarda fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin metodikası. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1988, 28 səh. (Q.Əhmədovla)
 17. "Ailə həyatının etika və psixologiyası" kursu üzrə tapşırıqlar sistemi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1988, 18 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[1]
 18. "Ailə həyatının etika və psixologiyası" kursunun tədrisinin ümumi məsələləri. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1988, 28 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[1]
 19. Ailə (elmi-kütləvi nəşr). Bakı: Maarif, 1989, 312 səh. (Ə.Əlizadə ilə)
 20. Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərini ailə həyatına hazırlamağın bəzi məsələləri. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri. 1989, 41 səh.
 21. Təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı şagirdlərdə ailə həyatının mənəvi və psixoloci əsaslarının formalaşdırılması. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 1991, 64 səh.
 22. Az söylə, söz söylə (Şərqin şifahi və yazılı sənət abidələrində tərbiyəvi fikirlər). Bakı: Maarif, 1992, 400 s. (S.Həsənova ilə)
 23. Qız gəlin köçür (yeniyetmə və gənclərin ailə həyatına hazırlanması məsələləri). Bakı: Gənclik, 1992, 44 s. (H.Əhmədovla)
 24. Müqəddəs şəxslərin tərbiyəvi fikirləri. Azərb. ETPEİ-nin nəşri, 1992, 18 səh. (H. Əhmədovla)
 25. Məktəbliləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi: ped.elm. dok. dis. avtoref. Bakı: ADPU, 1995, 42 səh.
 26. Məktəbliləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi: ped.elm. dok. dis. Bakı: ADPU, 1995, 309 səh.[2]
 27. Azərbaycan tarix və mədəniyyət abidələrinin məktəblilərə öyrədilməsinin metodikası. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 1996, 16 səh. (T.Paşayev, Y.Məmmədovla)
 28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və orta ümumtəhsil məktəblərində ondan istifadənin imkanları. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 1997, 85 səh. (Ş.Mikayılov və b. ilə)
 29. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası. Bakı: Çaşıoğlu, 1997, 62 səh. (A.Rəhimov və b. ilə)
 30. İngiliscə-azərbaycanca pedaqoji-psixoloji lüğət. Bakı: Mütərcim, 1999, 100 səh. (X.Asimqızı ilə)
 31. Əli Bayramlı mətbuatı ("Muğan sədası"ndan başlanan "İşıq"lı yol). Bakı: Araz, 2000, 160 səh. (F.Rəhimovla)
 32. Əli Bayramlı müəllimləri. Bakı: "Təhsil, mədəniyyət, incəsənət" jurnalının xüsusi bülleteni. 2001, 26 səh. (Ş.Qəribov, F.Rəhimovla)
 33. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı: Mütərcim, 2006, 196 səh.
 34. Təhsil Problemləri İnstitutu (müəlliflərdən biri). Bakı: TTM, 2006, 306 səh.
 35. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı: Qanun, 2019, 272 səh.
 36. Toydan əvvəl və sonra. Bakı: Mütərcim, 2020, 208 s. (H. Əhmədovla)[3]

İstinadlar[redaktə]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; akifabbasovazadaz adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 2. Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; ferruxs140 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 3. Kultur.az (14.06.2020). "“Toydan əvvəl və sonra” kitabı nəşr olundu" (az). Kultur. http://kultur.az/?p=14046. İstifadə tarixi: 2020-07-18.