Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları/Ədəbiyyat

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Proqramlaşdırma dilləri Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları

  1. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B. İbrahimzadə T. İ. İnformatika – Bakı, 2003.
  2. Həsənov G. S. Turbo Pascal və Delphidə proqramlaşdırma - Bakı, ADNA, 2005.
  3. Урнов В.А., Климов Д.Ю. Преподавание информатики в компьютерном классе-М: Просвещение, 1990.
  4. Кушниренко А.Г. и др. Информатика- М: Дрофо, 1998.
  5. Кузнецов А. А. и др. Основы информатика- М: Дрофо, 1998.