Arif Həşimov/Biblioqrafiya/Xaricdə dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Arif Həşimov/Biblioqrafiya

../


1. A.M.Гашимов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев "Численные расчеты восстанавливающихся напряжений с учетом влияющих нелинейных элементов сети" // Сб.науч. трудов Таш. ПИ.: Теория нелинейных электрических цепей и систем, Ташкент, 1975-вып.2.

2. A.M.Гашимов, И.С.Давыдов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев, Н.Н.Тиходеев "Глубокое ограничение перенапряжений при коммутациях выключателями, оснащенными резисторами" //Применение в электроэнергетике мощных бетеловых резисторов и резисторных установок. (Тез. Докл. Всесоюз. Освещ).-Новосибирск, 1980

3. A.M.Гашимов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев, И.И. Магда, А.И.Назаров, Д.Н.Панасюк "Защита конденсаторных батарей от бросков токов и напряжений при коммутациях включения и отключения" //Применение в электроэнергетике мощных бетеловых резисторов и резисторных установок. (Тез. Докл. Всесоюз. Освещ).-Новосибирск, 1980

4. A.M.Гашимов, К.М.Антипов, В.М.Максимов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев "Методические указания по предотвращению феррорезонанса распределительных устройствах 110-500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения" //Москва, Союзтехэнерго, 1987

5. A.M.Гашимов, К.М.Антипов, В.М.Максимов, В.Ф.Могузов, Ч.М.Джуварлы "Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110-220 кВ энергосистем" // Москва, Союзтехэнерго, 1985

6. A.M. Гашимов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев "К внедрению в научно-исследовательскую и проектную практику современных методов численного расчета волновых процессов" // Тез. докл. Всесоюз. семинара-Каунас, КПИ, 1985, том 1

7. A.M.Гашимов, К.М.Антипов, В.М.Максимов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев "Методические указания по предотвращению феррорезонанса распределительных устройствах 110-500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения" //Москва, Союзтехэнерго, 1987

8. A.M.Гашимов, Ч.М.Джуварлы, Е.В.Дмитриев, С.А Рустамов "Алгоритм расчета подхода тока короткого замыкания к нулю и восстанавливающихся напряжений между контактами выключателей " //Техн. Электродинамика. 1995.№3

9. A.M.Гашимов, S.Ə.Rüstəmov, A.Nayır "Yüksək gərginlikli elektrik veriliş xətlərinin məftillərində və yerdə səth effektivli nəzərə almaqla bərpa olunan gərginliyin hesabatının xətası, yığılması və dayanıqlığı" //Müasir şəraitində elektroenergetikanın elm və texnika problemləri, may 1997

10. A.M.Гашимов, Е.В.Дмитриев, И.М.Мамедов "Результаты испытаний опытного образца реактора с магнитобетэловым сердечником" //Научно-технические проблемы электроэнергетики в современных условиях, Май, 1997

11. A.M.Hashimov, Ch.Cuvarlı, Y.V.Dmitriyev, A.Nayır "Yüksək Gerilim Xətlərində Yerin Etkisini Dikkate Alarak Gerilim Düyümü Hesabı" //Kaynak Elektrik Sayí. 103, 1997,Türkiye