Arzu Aydəmirova/Biblioqrafiya/Beynəlxalq səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Arzu Aydəmirova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. A.H.Aydamirova, N.Kamilova, O.K.Gasymov, FTIR of human blood plasma as a diagnostic tool for myoma patients. Международная научная конференция "Молекулярные, мембранные и клеточные основы функцирования биосистем". Беларусь, Минск. 2018 июнья. стр. 27-29.
  2. A.H.Aydamirova, L.Ə.Məlikova, O.K.Qasımov, C.Ə.Əliyev. İnsan qan plazmasının FÇİQ spektrlərinin köməkliyi ilə ağciyər xərçənginin biomarker analizi. VI Съезд биофизиков России. Сборник научных трудов. 2017.Том 2, Секция 13. стр.157.
  3. O.K.Gasymov, A.H.Aydemirova, L.A.Melikova, J.A.Aliyev. Artificial İntelligence to classify human lung carcinoma using blood plasma FTIR spectra. Appl.Comp.Math. Volume 20.N2.pp.277-289.