Arzu Aydəmirova/Biblioqrafiya/Xaricdə dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Arzu Aydəmirova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Ф.К.Касумов, А.О.Аллахвердийев, А.Х.Айдемирова. Магнетары и "fossil-field" модель происхождения магнитного поля. Azerbaijan Astronomical Journal. Volume 1-2.
  2. A.H.Aydemirova, R.L.Mammadova, R.B.Aslanov, O.K.Gasymov. Sampling the hydrophobic clusters of silk fibroin at various PH values by ANS Fluorescence. Fizika, 2013, Volume 19
  3. Oktay K.Gasymov, Arzu H.Aydemirova, Oktay Alekperov, Rasim B.Aslanov, Khuraman Khalilova, Nagi Gasimov, Nazim Mamedov, Irada Mamedova, Sardar Babayev, Namig Gasanov. IR ellipsometry of silk fibroin films on Al nanoislands. Physica Status Solidi C., 2015, May, Volume 6
  4. A.H.Aydamirova, R.B.Aslanov, O.K.Gasymov, Computerized device for determination of mechanical properties of polymers. Silk as a paradigm. Fizika 2016, Volume XXII
  5. Oktay K.Gasymov, Oktay Alekperov, Arzu H.Aydemirova, Nigar Kamilova, Rasim B.Aslanov, Ayaz B.Bayramov, Afet kerimova, Surface Enhanced Raman Scattering of whole human blood on nanostructured ZnO surface. Physica Status Solidi C., June 2017.Volume 14, Issue 6.
  6. A.H.Aydamirova, R.B.Aslanov, O.K.Gasymov, X.B.Bayramov. Polimerlərin zamandan asılı mexaniki möhkəmlik xassələrini ölçmək üçün qurğu. Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi. Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi. Patent Faydalı Model. F2018 0006
  7. A.H.Aydamirova, N.Kamilova, O.K.Gasymov, FTIR of human blood plasma as a diagnostic tool for myoma patients. Международная научная конференция "Молекулярные, мембранные и клеточные основы функцирования биосистем". Беларусь, Минск. 2018 июнья. стр. 27-29.
  8. A.H.Aydamirova, L.Ə.Məlikova, O.K.Qasımov, C.Ə.Əliyev. İnsan qan plazmasının FÇİQ spektrlərinin köməkliyi ilə ağciyər xərçənginin biomarker analizi. VI Съезд биофизиков России. Сборник научных трудов. 2017.Том 2, Секция 13. стр.157.
  9. A.H.Aydəmirova. Furye Çevirici İnfraqırmızı spektroskopiya vasitəsilə mioma xəstələrinin qan plazmasının təyini. Fizika. Volume XXVI,3.pp.8-12.
  10. O.K.Gasymov, A.H.Aydemirova, L.A.Melikova, J.A.Aliyev. Artificial İntelligence to classify human lung carcinoma using blood plasma FTIR spectra. Appl.Comp.Math. Volume 20.N2.pp.277-289.