Ayətxan Ziyad/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və dərs vəsaitləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Ayətxan Ziyad/Biblioqrafiya

  • “Məndən sonra... (VI kitab)”. “Şamaxının Kürdəmic kəndi. Tarix, publisistika, rəvayət” (Bakı-2014, 70x100 1/32, 536 səh.);
  • “Məndən sonra... (VIII kitab)”. “Heydər Əliyev: xalqının, dövlətinin qürur ünvanı”. Bakı-“Elm və təhsil”-2018 (154 səh.);
  • “Məndən sonra... (IX kitab)”. “Dədə Qorqud” ünvanında sözüm” (kitaba müəllifin mart 2015-2017-ci illərdə qələmə aldığı el¬mi məqalə və resenziyalarından müəyyən qismi daxil edilmişdir). Bakı-ADPU-2018;