Ayətxan Ziyad/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və dərs vəsaitləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Ayətxan Ziyad/Biblioqrafiya

* “Şamaxının Kürdəmic kəndi. Tarix, publisistika, rəvayət”. Bakı-2014, 70x100 1/32, 536 səh. Monoqrafiya;
* “Dədə Qorqud” ünvanında sözüm” (kitaba müəllifin mart 2015-2017-ci illərdə qələmə aldığı elmi məqalə və resenziyalarından müəyyən qismi daxil edilmişdir). Bakı-ADPU-2018. Monoqrafiya;
* Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri.Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin... dövlətinin hamisi. Dərs vəsaiti. Bakı-ADPU-2018, 92 səh..
* Heydər Əliyev və ədəbiyyat məsələləri.Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin... dövlətinin hamisi. Dərs vəsaiti. LAMBERT-2018. 92 səh.
* “Heydər Əliyev: xalqının, dövlətinin qürur ünvanı”. Bakı-ULU-2019, 188 səh. Monoqrafiya;