Bəhram Əsgərov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Bəhram Əsgərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  • B.M. Askerov, S.R.Figarova. Thermodynamics, Gibbs Method and Statistical Physics of Electron Gases. Pub., Springer, 2010.
  • B.M.Askerov – Electron Transport Phenomena in Semiconductors. World Scientific, Singapore, New Jersey, London, 1994, 394 p.
  • Б.М.Аскеров – Электронные явления переноса в полупроводниках. Изд-во "Наука", Москва, 1985, 318 с.
  • Б.М.Аскеров – Кинетические эффекты в полупроводниках. Изд-во "Наука", Ленинград, 1970, 304 с.
  • B.M.Əsgərov – Bərk cisimlər nəzəriyyəsi. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2001, 153 səh.