Bəybala Usubaliyev/Biblioqrafiya/Patentləri və Müəlliflik şəhadətnamələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Bəybala Usubaliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Usubaliyev B.T., Mehdiyeva N.İ., Zeynalova A.A. Göbələk əleyhinə preparat. P.AZ.2005. № İ 20050073
  2. Usubaliyev B.T., Mehdiyeva N.İ., Zeynalova A.A. Yarasağaldıcı və regenerasiyaedici preparat. P.AZ.2005. № İ 20050072
  3. Rzayev T.B., Verdiyev A.A., Usubaliyev B.T. Istilik ayiran səthin yanmadan avtomatik mühavizəsi üçün qurğu. P.AZ.2007. № İ 20070186
  4. Ramazanova E.E., Əliyev R.T., Rzayev T.B., Usubaliyev B.T., Verdiyev Ç.M. Neftçıxarmada parafin və duz çöküntülərinin qarşısını almaq üçün qurğu. P.AZ.2007. № İ 20070187
  5. Ramazanova E.E., Rzayev T.B., Usubaliyev B.T., Rzayev Y.T., Mansurova S.İ. Neft saxlayan layların termokimyəvi işlənməsi üsulu. P.AZ.2007. № İ 20070188
  6. Ramazanova E.E., Əliyev R.T., Rzayev Y.T., Usubaliyev B.T. Maili və üfiqi quyuların qazılması prosesində quyudibi parametrlərin ölçülməsinin telemetrik sistemi. P.AZ.2008. № İ 20080007
  7. Ramazanova E.E., Əhmədov S.F., Nuriyev N.B., Usubaliyev B.T., Rzayev T.B., Zeynalov R.R. Neftçıxarma quyusunun məhsuldar layının quyuətrafı zonasının kollektor xassələrinin saxlanması üsulu. P.AZ.2011. № İ 20110118

Müəlliflik şəhadətnamələri[redaktə]

  1. Мовсумов Э.М., Усубалиев Б.Т., Мамедов Х.С., Аббасова Ф.Г., Алиева С.Т. "Соединения включения тетра-(п-нитробензоат)-бис-акво димеди (II) и μ-п-нитробензоата, как инициатор окисления циклоолефинов". СССР Авторское свидетельство № 1267958. 1986