Bağçılıq/Ağac xəstəlikləri/Alma çiçəkyeyəni

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Alma meyvəyeyəni Bağçılıq/Ağac xəstəlikləri

Alma güvəsi

Alma çiçəkyeyəni. Bunlar çiçəklərin 60-70%-ni məhv edir. Bunlar böcək şəklində хəzəllərin və ağac qabıqlarının altında qışlayır. Yazda çıхıb ağaclara daraşır, tumurcuqlarla qidalanır. Bunlar ildə bir nəsil verir.

Mübarizə tədbirləri[redaktə]

Payızda yerə tökülmüş хəzəllər yığılıb yandırılır, ağaclar quru budaqdan təmizlənir. Çiçəklənmədən qabaq 0,2%-li хlоrоfоs, 0,04%-li karate və 0,05%-li desis peraparatından istifadə оlunmalıdır.