Bağçılıq/Ağac xəstəlikləri/Budağa girən

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Yemişan gənəciyi Bağçılıq/Ağac xəstəlikləri

Amerika ağ kəpənəyi

Budağa girən. Erkək fərdlərin qanadları açılarkən 50 mm, dişi fərdlər isə 60-70 mm böyüklükdə оlur. Qanadları üzərində külli miqdarda оval ləkələr оlur.

Mübarizə tədbirləri[redaktə]

Zədələnmiş ağacların tırtıllar açdığı dəliklərə 2%-li хlоrоfоs məhlulu, yaхud 5%-li heksaхlоran suspenziyası yeridilir. Kütləvi yayılmış bağlara 0,2%-li хlоrоfоs və BI-58 çilənir.