Məzmuna keç

Bağçılıq/Ağac xəstəlikləri/Giriş

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Bağçılıq/Ağac xəstəlikləri

Dəmgil

Meyvə bağlarında alma, gavalı meyvəyeyənləri, dənəvər, kalifоrniya, bənövşəyi çanaqlı, yalançı yastıcalar, güvələr, yarpaqbükənlər, mişarçılar, budağa girənlər, tək və halqavari ipəksarıyanlar və s. geniş yayılaraq təsərrüfatlara böyük iqtisadi zərər yetirir.