Banu Ağamalıyeva/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Banu Ağamalıyeva/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Banu Ağamalıyeva. Signal pathways between pancreas adenocarcinoma cells and extracellular matrix components., AMEA "Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied science” mövzusunda keçirilən II böyük elmi konfrans. 3-6 Mart 2020. Səh 47-49
  2. Banu Ağamalıyeva. Pankreas adenokarsinoma hüceyrələri və hüceyrəxarici matriks komponentləri arasında siqnal yolları. AMEA “Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun” təşkili ilə “Ətraf mühitin problemləri və onun qorunub saxlanması strategiyası: gələcəyə baxış” mövzusunda keçirilən Elmi-Praktiki Konfrans. 2020. Səh 15-16
  3. Banu Ağamalıyeva. The role of the protein family of SPARC in pancreatic cancer. Bakı Dövlət Universiteti, Biologiyada elmi nailiyyətlər və çağırışlar” mövzusunda X Beynəlxalq Elmi konfrans. 6-7 may 2021. Səh 57-60.
  4. Banu Ağamalıyeva. Pankreas adenokarsinomasının patogenizində mühüm rol oynayan proteinlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərlər” jurnalı.2021.№ 2. Səh 5-11