Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/İlkin kapitalı hesablayın və kreditə olan ehtiyacınızı müəyyənləşdirin

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Mərhələ: 8. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 10.

Mərhələ: 9. İlkin kapitalı hesablayın və kreditə оlan ehtiyacınızı müəyyənləşdirin. İlkin kapital biznesinizin təşkili üçün lazım olan pul məbləğidir. Sizə investisiya üçün eləcə də hələ gəlir əldə edilmədiyi ilk iki-üç ay ərzində xərclərin ödənilməsi üçün pul lazımdır. İlkin kapitalınızın həcmini bildikdən sonra onun mənbələrini müəyyən etməli və həmin məbləğin sizin səlayhiyyətinizdə olmasını təmin etməlisiniz. Əgər maliyə resurslarınız kifayət etmirsə, ilkin kapitalın hansı hissəsini kreditlə götürməli olduğunuzu görəcəksiniz.