Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/İstehsalın dəyərini və gəliri müəyyənləşdirin

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Mərhələ: 6. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 8.

Mərhələ: 7. İstehsalın dəyərini və gəliri müəyyənləşdirin. Əvvəlki, mərhələlər müəssisənin fəaliyyət prosesində yaranacaq xərclər haqqında sizə geniş məlumat verdi. İndi isə sizə gəlirlərinizi hesablamanız üçün bütün məlumatları bir yerə toplamaq qalır. Maliyə axınlarının planı tərtib etməklə siz biznesinizin inkişafına və planlaşdırılan gəlirin əldə olunmasına mane ola biləcək maliyə çətinliklərinin qarşısını ala biləcəyinizdən əmin olacaqsınız.