Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/Xülasə

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Mərhələ: 10. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Xülasə

Biznes-planınızın birinci səhifəsidir və gələcək müəssisəniz haqqında ümumi təsəvvür yaradır. Xülasədə biznes planınızın əsas məğzi qısa şəkildə ifadə olunur. Bu xilasəni tərtib etmədən öncə biznes planınızı tam olaraq yekunlaşdırmalısınız.

Xülasənin əsaslı şəkildə tərtib olunması son dərəcə vacibdir. Çünki biznes-planınıza baxan şəxslərin haqqınızdakı ilk təəssüratları məhz bu xülasədən irəli gəlir