Budaq Budaqov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Budaq Budaqov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  • "Azərbaycan coğrafiya terminlərinin bəzi məsələlərinə dair", Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Yer adları seriyası. 1959. №7