Budaq Budaqov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Budaq Budaqov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Dağların həyatı. Bakı: Azərnəşr, 1965.
 2. Əfsanəvi dağlar. Bakı: Elm, 1973.
 3. Cənub-şərqi Qafqazın geomorfologiyası və yeni tektonikası. Bakı: 1973, 256 s.
 4. Təbiəti qoruyun. Bakı: 1977, 64 səh.
 5. Elim, obam mənim. Bakı: Elm, 1984, 69 səh.
 6. Azərbaycanın müasir təbii landşafları. Bakı: Elm, 1988, 135 s.
 7. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Bakı: Elm, 1988, 452 s.
 8. Тюркская топонимия Евроазии. Баку: 1988.
 9. Turkic toponyms of Eurasia. "Elm" publishing house, 1997.
 10. Dözümlü, dözümsüz təbiət. Bakı, 1990, 120 s.
 11. Təbiət və poeziya. Bakı: Elm, 1992, 136 səh.
 12. Türk uluslarının yer yaddaşı. Bakı: Elm, 1995, 270 səh.
 13. Çobankərə eli. Bakı: Elm, 1996, 180 səh.
 14. Novruz yaşarlı ömür. Bakı: Elm, 1996, 47 səh.
 15. Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" poemasında təbiət. Bakı: Oğuz eli, 1998, 30 səh.
 16. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (Qiyasəddin Qeybullayev ilə həmmüəllif): I hissə, II hissə, III hissə, IV hissə. Bakı, "Oğuz eli", 1998.
 17. Ağsaqqal sözü. Bakı: Oğuz eli, 1998, 168 səh.
 18. Nəbi Xəzri kəhkəşanı. Bakı: Oğuz eli, 1999, 71 səh.
 19. Vətən yanğısı. Bakı: Oğuz eli, 2002, 230 səh.
 20. Ağsaqqalın hikmət dünyası. Bakı: Vətən, 2003, 269 səh.
 21. Çobankərə eli. (ikinci nəşr) Bakı: 2007, 374 səh.
 22. Gürcüstanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti (Qiyasəddin Qeybullayev ilə həmmüəllif). Bakı: Nurlan, 2008, 312 s. 500 nüsxə.